Vellykket samling for forbundsstyret og komiteer

Helgen 3-5. november gjennomførte forbundsstyret og alle komiteene en samling på Gardermoen der samarbeid, fremdrift og kommunikasjon sto sentralt.

Flere av forbundets tillitsvalgte har savnet flere fysiske møteplasser for å diskutere små og store utfordringer. Derfor tok forbundsstyret initiativ til denne samlingen for de tillitsvalgte der også deler av administrasjonen deltok. I løpet av helgen har det vært flere gode og lange samtaler der man både har blitt bedre kjent med hverandre og fått snakket om videre utvikling av skytesporten.

Lørdag ble det gjennomført en workshop med Norges Idrettsforbund (NIF), den ble holdt av leder for organisasjonsutvikling i NIF, Ole-Anders Stensen. Man diskuterte blant annet: «Hvem er vi når vi er på vårt beste?». Der kom det frem at det var viktig å lytte, ha respekt for den andres mening, vise tillit, samt sikre forståelse og enighet om ståsted og mål. Det skal også være lov å prøve og feile.

Under middagen lørdag kveld var Håvard Larsen og Bergsvein Bårdstu invitert for å få utdelt NSF hedersmerke. Bergsvein hadde dessverre ikke anledning til å delta og vil få utdelt merke på sin hjemmebane Alfhallen i desember. Men president Bjørn Harald Vik fikk delt ut NSF hedersmerke og NIFs hedersmerke til Håvard Larsen, dette kan du lese mer om her.

Søndag fikk komiteene mulighet til å jobbe med sine prioriteringer fremover samt aktuelle saker. Noen av sakene som bekymrer mest er den lave deltagelsen på stevner, samt den lave ungdoms- og kvinneandelen. Kvinneandelen har vært stabilt lav gjennom alle år, mens ungdomsandelen har gått nedover siden 2016, og fikk seg en knekk under pandemien. Dette er tema som både de tillitsvalgte og administrasjonen jobber med, men årsakene er sammensatt og forbundet er avhengige av at klubbene blir med på jobben. Ellers er det mye arbeid med regelverk i forkant av forbundets styremøte i slutten av november.