Vedtatt endringer i riflereglementet – dette er programmene på 15 meter!

Norges Skytterforbund har gleden av å endelig offentliggjøre vedtatt program på 15 meter. Det nye programmet skytes på 15 meters baner, med DFS-skive. Det er også mulig å simulere skivene til 15 meter, dersom det eksempelvis er 25- eller 50 metersbane. Det er også ny klassestruktur på programmet, samt nye regler for utstyr i alle rifleøvelser. 

Det oppdaterte riflereglementet finner du her: Nasjonale rifleregler – i regelform_rev 231123

Klasse-endringer:
På 15 meter er det åpen senior og junior klasse, som betyr at det ikke lenger er kjønnsdelte klasser. Det er også lagt inn åpen rekrutt, og SH-Åpen.

Endret riflereglement:
NSF var også vedtatt endret reglement for rifle, som gjør at DFS-skytterne kan benytte sitt utstyr på alle våre øvelser. Dette gjelder blant annet: 

  • Skytedress 
  • Skytesko 
  • Reim 
  • Sauer (også magasin) 

Nye øvelser:
Det er vedtatt nye øvelser til NM-programmet, som er 60 skudd liggende og match. Øvelsen 30 skudd stående er fortsatt i programmet, men det er ikke en NM-øvelse. Nedenfor er det en kort innføring i de nye programmene på 15 meter:

60 skudd liggende.
I denne øvelsen skyter man 60 skudd i liggende skytestilling, skytteren har 40 minutter til å skyte dette programmet. Før konkurransestart får skytterne 15 minutter til forberedelse og prøveskudd.  

Unntaket er for ungdom, som skyter 40 skudd liggende på 30 minutter. De har også 15 minutter forberedelse og prøveskudd før konkurransestart. Det er også 30 skudd for åpen rekrutt, og SH-åpen. 

Programmet skytes med desimaler.

Match
I denne øvelsen skyter man også 60 konkurranseskudd, med henholdsvis 20 skudd knestående, 20 skudd liggende og 20 skudd stående.  

Før konkurransestart i knestående er det 15 minutter prøveskudd og forberedelse. Det er også prøveskudd mellom hvert stillingsbytte, men dette er inkludert i konkurransetiden.  

For V65 og V73 skytes det 30 skudd knestående, og 30 skudd liggende. 

Konkurransetiden er 60 minutter for alle klasser. 

Skytterne skyter med heltall, og maks poengsum er 600 poeng.  

Utvidet match:
På stevner er det også mulig å slå sammen disse konkurransene, det vil si at man skyter 20 skudd knestående, 60 skudd liggende og 20 skudd stående. Her vil de 20 første skuddene i liggende skytestilling telle på match, mens alle 60 skudd teller i 60 skudd liggende.  

Dette gjøres i alle øvelser, men tilpasset antall skudd ift. konkurranse. Det vil si at eksempelvis ungdom skyter 40 skudd liggende i stedet for 60.  

Skytterne har 75 minutter på hele programmet, inkludert prøveskudd mellom hver stilling. Også her har skytterne 15 minutter forberedelse og prøveskudd før konkurransestart i knestående skytestilling.  

Her ser du fullstendig oversikt over program, klasser og skytetider på 15 meter: 

Øvelse  Skudd  Skytetid (elektronikk)*  Klasser 
60 skudd liggende  60  40 min / 50 min (SH2, SH åpen)  Åpen, Jr Åpen, V45, V55, V65, V73. SH1, SH2, SH Åpen 
40 skudd liggende  40  30 min  Klasse B, U16, U14, U12 
30 skudd liggende  30  20 min  ÅR, SH Åpen 
40 skudd sittende m/anlegg  40  30 min  Åpen 
3×20 skudd  60  60 min  Åpen, Jr Åpen, Klasse B, U16, V45, V55, V65, V73. SH1 
2×30 skudd  60  60 min  V65, V73 
Utvidet 3×20 (20 + 60 + 20)**  100  90 min  Åpen, Jr Åpen, V45, V55, V65, V73, SH1 
Utvidet 3×20 (20 + 40 + 20)**  80  75 min  Klasse B, U16 
Utvidet 2×30 (30 + 60)  90  80 min  V65, V73 
30 skudd stående  30  35 min  Åpen 

Lyst til å teste?
NSF arrangerer hjemmebanekonkurranse, som er åpen for alle skyttere – uavhengig om de er medlem i NSF eller ikke. Dette betyr at alle kan få teste og prøve det nye programmet vårt! Mer informasjon om hjemmebanestevnet kommer, men du kan allerede sette av uke 3 for gjennomføring.

Du kan også se kort introduksjonsvideo av 60 skudd liggende og match her: