Bragdmerkestatus etter 2023-sesongen

Den nasjonale og internasjonale mesterskapssesongen er over, og vi kan oppsummere bragdmerkepoengene som våre skyttere har vunnet i år. Oppdatert tabell finner dere her, og sjøl om Harald Stenvaag fortsatt er på klar 1. plass med sine 501,75 poeng, avanserer de unge rifleskyttere våre kraftig. Særlig Jeanette Hegg Duestad har hatt en sterk sesong; hun har sikra seg hele 110,5 poeng, og når vi vet at sjøl gullet i WC-finalen «bare» ga 10 poeng, er totalsummen hennes tilnærma utrolig.

De som har sikra seg nye statuetter i år, er:
Jon-Hermann Hegg, gullstatuett, 200,5 (poeng totalt) / 55 (poeng vunnet i år)
Henrik Larsen, gullstatuett, 150,5 / 16,5
Katrine Lund, bronsestatuett, 64,5 / 17,5

Merkevinnere i år, det vil si at de totalt har oppnådd 6 poeng eller mer, er en fin blanding av unge talenter og eldre, erfarne skyttere i tre av våre fire grener:
Synnøve Berg, 10 / 8,5
Ann Helen Aune, 9 / 6
Gunnar Grønnerød, 6,5 / 1
Hans Wang Nøstvold, 6,5 / 1
Esten Murbreck, 6 / 1
Tore Vrålstad, 6 / 3

Produksjonsproblemer gjør at utdeling av statuetter må vente, men vi har nå mottatt nye merker, og dermed kan både fjorårets og årets vinnere vente å motta merkene sine med det første.

Når det gjelder sjølve bragdmerketabellen, med sine 1346 navn, tar vi det vanlige forbeholdet om at det kan ha oppstått feil. Det kan være alt fra rene uteglemmelser, til arrangører som har stavet vinnernavn feil og skyttere som har bytta navn siden de sikra seg poeng sist. Om dere ser noe som virker feil, meld fra til dag.ronning @ skyting.no.