Bragdmerkepoeng

Norges Skytterforbunds Bragdmerke

Trykk her for å laste ned den offisielle bragdmerketabellen (pr. 13. mai 2024)

Bragdmerket og bragdmerkestatuetten er Skytterforbundets høyeste utmerkelser for individuelle skytterprestasjoner. For å få merke, og etter hvert statuett, må skytterne oppnå prestasjoner som gir poeng etter en skala. Denne går i dag fra 1 poeng for NM-gull til 10 poeng for OL- og VM-gull. Kravet til å få merket er 6 poeng, og for å vinne statuettene er kravene som følger:
Bronse: 50 poeng
Sølv: 100 poeng
Gull: 150 poeng

Den offisielle tabellen for bragdmerkepoeng er ført tilbake til 1946 og er i seinere år kvalitetssikra etter gjennomgang av årbøker og annen historikk (stor takk til Pål Hembre for jobben han har gjort). Tabellen er så komplett det er mulig å få den utfra de resultatlistene som er tilgjengelige. Noen feil er det nok, både pga. feilføringer (det er store mengder med resultatdata det dreier seg om og formatene er ikke alltid like ryddig) og fordi det kan være mangler i oversiktene over NM-vinnere, landskampresultater etc. i årbøkene.

Det er også ført poeng for resultater fra 1897 til 1945, men de holdes utenom når de offisielle bragdmerkepoengene presenteres. Her er nok heller ikke listene komplette, særlig ikke fra nasjonale mesterskap.

Poengskalaen er endra to ganger siden man starta, men endringene er ikke gitt tilbakevirkende kraft. Det har også blitt gjort andre endringer i reglene, så som at det siden 2006 har måttet være minst 5 deltakere i en NM-klasse for at en seier skal gi poeng.

Om poengskalaen:
1946-1966: Poeng til de 3 beste i OL/VM/EM (6-4-2 i OL og VM, 3-2-1 i EM), de 2 beste i Nordisk og LK (2-1), til vinner i NM (1)

1967-2005: Poeng til de 6 beste i OL/VM/EM (10-8-6-4-2-1 i OL/VM, 9-7-5-3-2-1 i EM), de 3 beste i Nordisk (3-2-1), de 2 beste i LK (2-1), vinner i NM (1). Det blir innført halve poeng for junior- og veteranplasseringer. WC og WCf tas inn etter hvert. Det var poengavkortning for stillingsmesterskapene i rifle. (Dette er forklaringen på kvarte poeng for noen utøvere.)

2006- : Poeng til de 8 beste i OL/VM/WC/EM (10-8-6-5-4-3-2-1 i OL, VM og WCf, 9-7-6-5-4-3-2-1 i WC og EM), de 3 beste i Nordisk (3-2-1), de 2 beste i LK (2-1), vinner i NM (1). Ordningen med minst 5 deltakere i NM for poeng (men med et smutthull om vinnerresultatet holder et høyt nivå) og avkorta poeng i internasjonale mesterskap med få deltakere blir innført.

Hvis noen mener å se feil i tabellene, meld fra skriftlig til Skytterforbundet ved Dag Olav Rønning: dag.ronning @ skyting.no. Det kan være skrivefeil i navn, skyttere som er registrert to ganger (f.eks. pga. navneskifte) eller poengfeil.