Veileder – Stevnestatistikk og -historikk

I venstremenyen i SkytterAdmin har alle brukere tilgang til valget Statistikk. Denne modulen i SkytterAdmin er delt i fire områder; Skytter, Klubb, Krets og Forbund. Her følger en veileder til bruken av de 3 første. Veilederen vil bli utvidet etter hvert som det kommer inn spørsmål om bruken.

Alle statistikksidene har disse funksjonene, som dere finner til høyre i overskriften for hver tabell:

Tabellredigering: Om du ønsker å endre standardvisningen, klikker du dette ikonet. I boksen som kommer opp, kan du velge å fjerne eller legge til kolonner. Brukere med administratorrettigheter kan huke av for Avansert, og få flere muligheter til å endre hvordan tabellen settes opp.
Filtrering: Klikk dette ikonet for å begrense eller utvide innholdet i tabellen utfra tidsperiode, stevnetype, gren, klubb osv.
Nedlasting: Klikk dette ikonet for å laste ned innholdet av tabellen som vises, i Excel- eller PDF-format.
Hvis du skal hente ut en lang liste, vil en rød prikk sammen med pila vise at lista ikke er klar for nedlasting. For å få en fullstendig liste i slike situasjoner, må du skrolle nedover til den røde prikken forsvinner.
PDF-versjonen av tabellene egner seg godt når statistikken skal legges fram for andre eller lagres. Excel-versjonen kan redigeres, slik at du kan presentere resultat- og stevnehistorikk i den formen du måte ønske.

Innhold
Det er bare stevner der det er rapportert inn resultater, som vises i statistikken. Det gjelder alle rapporter, også de som bare teller stevner.

Sortering
Alle tabellene er forhåndssortert etter den kolonnen som vi mener passer best. F.eks. er individuell stevnestatistikk i utgangspunktet sortert på dato med tidligste stevne øverst. Om du vil snu lista, klikker du på kolonneoverskriften, og om du vil sortere etter en annen kolonne, klikker du på overskriften til denne kolonnen.

Filtreringsfunksjonen
Vær oppmerksom på at når du åpner statistikkmodulen og første gang velger hvilken rapport du vil hente ut, tar litt tid før filtrering-symbolet vises og filtrering kan startes opp. Dette skyldes størrelsen på databasen som filteret skal håndtere, ventetiden går ned når man gjør nye søk.

Alle skyttere som har deltatt i stevner siden 2021 vil finne data her. Området inneholder to rapporter: «Stevnedeltakelse» og «Antall starter pr. øvelse», som begge viser utøverens egen stevnehistorikk. Administratorer på klubbnivå vil ha tilgang til alle klubbmedlemmenes historikk, og kan dermed hjelpe de medlemmene som måtte ha problemer med å få hentet ut sine data.

Stevnedeltakelse er rapporten du vil bruke for å få en oversikt over alle dine starter, bl.a. når du skal søke om våpen. Rapporten viser basisinformasjon om hvert enkelt stevne, inkludert plassering og resultat.

Standardinnstillingen er satt til å vise alle stevner du har deltatt i de 12 siste månedene, ved hjelp av filteret kan dette endres til en rekke ulike perioder, samt at du kan sette ditt eget tidsintervall med fra-/til-dato.

Du kan også filtrere på Klubb (om du har deltatt for flere klubber i den aktuelle perioden), på Stevnetype og på Gren.

Antall starter pr. øvelse er akkurat hva navnet sier, den viser hvor mange konkurranser du har skutt pr. øvelse i en tidsperiode. Beste resultat i tidsperioden er også tatt med.

Her er «Dette år» valgt som standardinnstilling, men med hjelp av filteret kan du velge hvilken som helst tidsperiode. Du kan også filtrere på Klubb (om du har deltatt for flere klubber i den aktuelle perioden), på Stevnetype og på Gren.

Hvis du klikker på en av øvelsene i lista, åpnes en boks som viser alle resultater fra øvelsen. (Hvis du vil laste ned en slik liste, bruk Stevnedeltakelse og sorter på Øvelse.)

De to rapportene man har tilgang til er Stevnestatistikk og Skytterstatistikk. For begge rapportene er «Dette år» standardinnstillingen, men man kan i Filtreringsboksen velge «Forrige år» og en rekke andre alternativer.

Stevnestatistikk viser hvilke stevner klubben har arrangert i en tidsperiode, hvor mange starter det totalt var i hvert stevne (summering av antall deltakere i hver klasse) og hvor mange skyttere som deltok i stevnet. Vi har valgt å dele inn etter Øvelsesgruppe her, det vil si at noen stevner vil få flere linjer i statistikken (et eksempel kan være kombistevner der man både skyter luftpistol og luftrifle). Summeringen nederst viser antall stevner som klubben har i terminlista, de nevnte kombistevnene vil dermed telles som ett stevne.

Skytterstatistikk viser hvor mange konkurranser og hvor mange av klubbens medlemmer som har deltatt i konkurranser og hvor mange konkurranser disse skytterne har deltatt i, begge deler sortert på Øvelse. Statistikken kan dermed f.eks. vise at klubben har hatt 10 utøvere som har deltatt i Finpistol i år, og at disse 10 utøverne til sammen har 18 starter i ulike stevner.

De tre rapportene man har tilgang til er Stevnestatistikk, Skytterstatistikk og Klubber. For alle tre rapportene er «Dette år» standardinnstillingen, men man kan i Filtreringsboksen velge «Forrige år» og en rekke andre alternativer.

Stevnestatistikk viser hvilke stevner som kretsens klubber har arrangert i en tidsperiode, hvor mange starter det totalt var i hvert stevne (summering av antall deltakere i hver klasse) og hvor mange skyttere som deltok i stevnet. Vi har valgt å dele inn etter Øvelsesgruppe her, det vil si at noen stevner vil få flere linjer i statistikken (et eksempel kan være kombistevner der man både skyter luftpistol og luftrifle).

Skytterstatistikk viser hvor mange av kretsens skyttere som har deltatt i konkurranser, og hvor mange konkurranser disse skytterne har deltatt i, begge deler sortert på Klubb og Øvelse. Statistikken kan dermed f.eks. vise at kretsen har hatt 30 utøvere som har deltatt i Grovfelt i år, og at disse 30 utøverne til sammen har 90 starter i ulike stevner.

Klubber er en forenkla versjon av stevnestatistikken. Den viser rett og slett hvilke klubber som har arrangert stevner i den aktuelle tidsperioden, og hvor mange stevner hver klubb har arrangert.

Alle skyttere har tilgang til all statistikk. I utgangspunktet vises statistikk for egen klubb, men det kan endres ved å bruke filtreringsfeltet. Det kan hentes fram statistikk for flere klubber og for flere kretser samlet, om det skulle være ønskelig. Trønderne kan dermed lage en samlerapport for alle klubber i Trondheim, eller for alle klubber i både Sør- og Nord-Trøndelag.

Innholdet i tabellene kan redigeres ved å klikke på tabellredigeringsikonet (jf. beskrivelse øverst i denne veilederen). Du får da opp en liste over tilgjengelige kolonner, der de som vises i rapporten er huket av. For å forenkle innholdet i en rapport, kan man fjerne en eller flere kolonner. F.eks.:
– En skytter som bare vil ha en oversikt over hvilke stevner han/hun har deltatt i, kan fjerne kolonnene for Plassering og Resultat.
– En krets som bare vil ha oversikt over antall starter/skyttere fra hver klubb, kan i skytterstatistikken fjerne kolonnen Øvelse.

Noen ganger kan det være aktuelt å legge til kolonner, hvis man f.eks. vil lage stevnestatistikk for flere kretser samlet, kan det være greit å utvide rapporten med en Krets-kolonne.

OBS! Noen ganger kan fjerning av kolonner, gi utilsikta virkninger. Dette er ikke noe problem, det er bare å sette kolonnene inn igjen, ev. starte jobben på nytt.
Vil dere ha ut tabellvariasjoner, summeringer o.l. som det ikke er mulig å få til med de tilgjengelige verktøyene i SkytterAdmin, foreslår vi at dere eksporterer rapporten i Excel-format og redigerer videre der.

Spesielt om kolonnene Kjønn og Aldersgruppe
Kolonner for Kjønn og Aldersgruppe er tatt med i skytterstatistikken på klubb- og kretsnivå. Legges disse kolonnene til, får man ut mer informasjon om den stevneaktive medlemsmassen, men særlig om begge kolonnene brukes sammen, blir rapporten lett rotete. Vi anbefaler derfor at man i slike tilfeller laster ned rapporten i Excel-format og redigerer videre på det dokumentet.

Avansert tabellredigering
Klubb- og kretsadministratorer kan etter å ha klikket på tabellredigeringsikonet, huke av for «Avansert» og slik åpne for ytterligere muligheter til å redigere tabellene. Under Gruppering kan man redigere hvordan data i de ulike kolonnene kan struktureres, og under Totalrad kan man bestemme om og hvordan data i hver enkelt kolonne skal summeres.

Denne avanserte redigeringen har vi åpnet for med tanke på at interesserte administratorer skal ha mulighet til å prøve seg fram og sette sammen andre rapportvarianter enn de som er lagt ut som standard. I denne kortfatta veilederen går vi ikke nærmere inn på de ulike valgene man kan gjøre her, men de for de som vil prøve seg: Vær oppmerksom på at mange av valgene ikke har noen praktisk funksjon og gir resultater som ikke er interessante. Det vil imidlertid alltid være mulig å tilbakestille eller gå ut av redigeringsvinduet og prøve på nytt, man mister aldri data.