H.M. Kongens pokal har en lang tradisjon innen norsk idrett. Første kjente pokal ble delt ut i 1879, og innen skytteridretten (Norges Skytterforbund og forbundets forløpere) ble pistolskytteren Knut Kvaal i 1928 den første som fikk pokalen. Siden 1947 er det med noen unntak blitt delt ut to pokaler hvert år, og siden 1981 har den gått til en av hvert kjønn. Det er Norges Idrettsforbund som avgjør hvor mange pokaler hvert særforbund får, men med unntak av Skiforbundet er den ingen idretter som får mer enn to. NIF stiller krav om at pokalen skal være den høyest rangerte premien i NM, og at den ikke skal deles ut i NM med dårlig kvalitet og kvantitet.

Last ned oversikt over hvilke skyttere som har mottatt Kongepokalen 1928–2023 her.

NSFs regler

Kriteriene for fordeling av NSFs pokaler har endret seg gjennom årene. Forbundstinget 2013 vedtok at pokalene skulle gå på rundgang mellom NSFs fire grener, og i 2014 ble de satt opp i Pistol. Tinget 2015 bekreftet vedtaket om rullering, og de komplette reglene er nå tatt inn i Fellesreglementet som punkt 2.9:

 • NSF mottar årlig, etter søknad til Norges Idrettsforbund, to kongepokaler for utdeling til beste kvinne og mann i individuelt NM for senior. Som grunnlag for utdelingen ligger NIFs «Regler for utdeling av H. M. Kongens Pokal».
 • Kongepokalen rulleres mellom grenene i følgende rekkefølge: Pistol, Lerdue, Viltmål, Rifle (pokalen deles ut i Lerdue i 2019). Toppidrettskomiteen har ansvaret for utdelingen i de enkelte år. Tildelingen gjøres av komiteen selv eller et utvalg som komiteen peker ut.
 • Pokalen deles ut til gullvinnere i NM, i en av grenens individuelle OL-/ Paralympics-øvelser, med unntak av Viltmål, der den deles ut i en av VM-øvelsene.
 • Pokalen kan deles ut til vinneren i en øvelse utvalgt av Toppidrettskomiteen eller det nedsatte utvalget på forhånd, eller til den av vinnerne i de aktuelle øvelsene som vurderes å ha det beste NM-resultatet, innledende skyting og finale sett under ett. For å avgjøre hva som er det beste resultatet, sammenlignes NM-resultatene med resultater som nylig er oppnådd i tilsvarende øvelse i internasjonale mesterskap/WC. Det må også vurderes om nivået på vinnerresultatene er høyt nok til å ivareta NIFs kvalitetskrav.
 • I forkant av sesongen legger komiteen opplegget for tildelingen fram for styret til godkjenning.
 • Hvis deltakerhistorikk tilsier at det i den grenen som står for tur i rullerings­planen ikke er tilstrekkelig antall deltakere i mesterskapsøvelsene for ett eller begge kjønn, kan Toppidrettskomiteen i forkant av sesongen vedta at pokalen deles ut blant NM-vinnerne på tvers av alle grener. Det samme gjelder hvis man vurderer at nivået på aktuelle NM-deltakere i grenen som står for tur, er for lavt.
 • Nærmere regler i de tilfeller der rulleringen mellom grener frafalles:
  • I de år der NIFs krav til antall deltakere/kvalitet på mesterskapet ikke oppfylles for den grenen der Kongepokalen opprinnelig er satt opp, deles pokalen ut til den skytteren som oppnår beste resultat (innledende skyting og finale sett under ett) som vinner i en av de følgende individuelle øvelsene i NM:
   For menn: De 6 OL-øvelsene (2 i hver gren) + 10m viltmål 30+30 skudd, 50m viltmål 30+30 skudd + WSPS-øvelsene P1 (luftpistol 60 skudd, menn), P3 (25m finpistol, mix), R3 (luftrifle 60 skudd liggende, SH1 mix), R5 (luftrifle 60 skudd liggende, SH2 mix), R6 (50m rifle 60 skudd liggende, SH1 mix), R9 (50m rifle 60 skudd liggende, SH2 mix)

For kvinner: De 6 OL-øvelsene (2 i hver gren) + 10m viltmål 30+30 skudd, 10m viltmål, 40 skudd mix + WSPS-øvelsene P2 (luftpistol 60 skudd, kvinner), P3 (25m finpistol, mix), R3 (luftrifle 60 skudd liggende, SH1 mix), R5 (luftrifle 60 skudd liggende, SH2 mix), R6 (50m rifle 60 skudd liggende, SH1 mix), R9 (50m rifle 60 skudd liggende, SH2 mix)

  • Fordelingen foretas av et utvalg satt ned av Toppidrettskomiteen, og som skal bestå av en representant fra hver av fagretningene. Utvalget ledes av Toppidrettskomiteens leder.
  • For å avgjøre hva som er det beste resultatet, skal utvalget sammenligne NM-resultatene med resultater som nylig er oppnådd i tilsvarende øvelse i internasjonale mesterskap/WC.

Som det går fram av reglene, skal Toppidrettskomiteen årlig utarbeide bestemmelser for hvordan pokalen skal fordeles blant øvelsene i den aktuelle grenen:

 • Kriterier tildeling Kongepokal 2020

Se også NIFs regler for Kongepokalen.