Nytt nasjonalt rifleregelverk

Forbundsstyret godkjente sist helg et tilnærmet nytt nasjonalt regelverk for rifleskyting. Regelverket omfatter regler for nasjonale øvelser (15m, luftsprint), nasjonale tilpasninger (for alle rifleskyttere) til det internasjonale regelverket, samt særbestemmelser for ungdom, veteraner og paraskyttere.

Arbeidet med et nytt regelverk ble igangsatt fordi Teknisk Komité så behov for å rydde opp i og forbedre det gjeldende nasjonale tillegget til ISSFs rifleregler og gjennomgå øvelsesprogrammet i approberte stevner og NM. En prosjektgruppe har stått for arbeidet med å utvikle regelverket, ledet av administrasjonen ved idrettskonsulent Helene Rønningen. Magnus Strømdal fra TK har også deltatt på flere møter og i stor grad bistått gruppen underveis.

Navn Tilknytning
Sonja Tobiassen Kalotten Miniatyrskytterlag
Øyvind Solbrekken Flatla Kisen Miniatyrskytterlag
Geir Magne Rolland Åsane Sportsskytterlag
Jeanette Hegg Duestad Nøtterø Skytterlag avd. NSF
Dag Olav Rønning Administrasjon
Helene Rønningen Administrasjon

Utgangspunktet for gruppas arbeid har vært:

• Å starte med blanke ark og tenke nytt. Man trengte ikke ta utgangspunkt i noe av det tidligere regelverket.
• Å sette sammen et regelverk som ikke er for komplisert

Prosjektgruppen har utfra dette forsøkt å lage et konkurranseprogram som tilrettelegger både for bredde- og toppidretten. Det er viktig å ha et nasjonalt konkurransetilbud i de internasjonale ISSF-øvelsene slik at dagens og fremtidens toppidrettsutøvere har mulighet til å øve og teste seg i disse øvelsene også nasjonalt. Samtidig kan vi ha nasjonale øvelser som bygger opp bredden og er mest mulig inkluderende.

Det nye 15m-programmet er presentert i en egen sak her på skyting.no, her følger en gjennomgang av de endringene og nyvinningene som er å finne i det nye regelsettet. Det komplette regelsettet og tilhørende tabeller med øvelser og klasser er lagt ut på Konkurranseregel-siden, foreløpig under overskriften «Nye regler -2024».

Generelle endringer

Våpen og skytterbekledning
Det tillates skytterbekledning som følger DFSs regelverk i mye større grad enn før, for bekledning gjelder dette stivhet og tykkelse på klær, glidelås, såleutstikk på sko, fast lapp på bukse, lueskygge og hansker. Angående våpen åpnes det for bruk av reim og magasin når det skytes med Sauer. Se regelverket for detaljer.

Disse endringene vil gjelde for alle vanlige stevner, også mesterskap. For å sette norgesrekord og konkurrere om uttak til mesterskap kreves det at skytteren bruker ISSF- eller WSPS-godkjent skytterbekledning.

Hovedmålet med denne endringen er å gjøre NSFs øvelser og mesterskap tilgjengelig for flere skyttere, uten at de må investere i nytt og kostbart utstyr.

Klassetilbud
I det «gamle» konkurranseprogrammet ble seniorklassene kalt A (for menn) og K1 (for kvinner). Dette er nå endra til Senior Menn og Senior Kvinner. I tillegg kommer klasse B som fortsatt er åpen for alle skyttere over 16 år. B-klassens program har færre skudd enn senior- og juniorklassene for menn og kvinner, med unntak for matchøvelsene på 15m og 50m. I disse matchøvelsene blir det derfor innført klasseføring i rifle, slik man har det i mange pistol- og lerdueøvelser.

I den nye 15m-øvelser konkurreres det i Åpen klasse for både senior og junior, altså ingen inndeling etter kjønn.

Åpen rekrutt
Dette er en klasse uten rangering, slik at også skyttere under 10 år kan delta i stevner uten at NIFs barneidrettsbestemmelser brytes. Tidligere var aldersgrensen for Åpen rekrutt 10 år, denne er nå økt til 16 år, slik at alle unge rekrutter kan få prøve seg uten noe rangeringspress. Denne endringen gjelder for både pistol og rifle.

Paraskyttere i mix-lag
Det blir nå åpnet for at paraskyttere kan inngå i mix-lag (en skytter av hvert kjønn) i konkurranser avholdt etter ISSFs regelverk. Dette vil gjelder for mix-lag-øvelser i alle grener. Rammene for paraskytternes deltakelse er nærmere beskrevet i Fellesreglementet.

Paraskyttere i NM lag
Det blir nå åpnet for at paraskyttere kan inngå i lag i NM, forutsatt man skyter i klasser med likt program. Dette vil gjelde for både lerdue, pistol og rifle. Rammene for denne ordningen er nærmere beskrevet i Fellesreglementet.

Sittende skytestilling
Beskrivelsen av sittende skytestilling m/anlegg er utvidet med en spesifisering av hvordan våpenet skal plasseres på skytestøtten. Dette er hentet fra regelverket for paraskyttere.

Seeding
Reglene om seeding som sto i det gamle nasjonale tillegget for rifle, er flyttet til Fellesreglementet og gjøres gjeldende også for pistol (NM luft og NM bane). Det har blitt praktisert seeding i disse NM-ene tidligere også, men nå blir det altså regelfesta.

10m luftrifle

30 skudd sittende
Denne øvelsen som tidligere bare ble brukt for Åpen rekrutt, er nå åpnet for alle, i og med at den er utvidet med klassene Åpen, SH Åpen og VI Åpen. Dette er for å gi et tilbud til nybegynnere og mosjonister i alderen 11 – 90+ år, foreldre og besteforeldre.

Endringer for ungdomsklassene
I U12 og U14 økes antall skudd fra 30 til 40. Det innføres desimalresultater i alle ungdomsklassene.

Nye klasser
I luftsprint er det lagt til tre nye klasser; VI, SH Åpen og VI Åpen.

15m rifle

Se egen presentasjon.

50m

Øvelsene/klassene
Skytetiden på 2×30 skudd (knematch) er redusert til 90 minutter.
Helmatch (3×40 skudd) er fjernet som øvelse i approberte stevner, med unntak for paraskytterne. (De har fortsatt helmatch som en del av sitt internasjonale konkurranseprogram.)
Det innføres desimalresultater i liggende-øvelsene for ungdomsklassene.

Simulert avstand
Det åpnes nå for å arrangere 50m-stevner på 25m-baner (i tillegg til på 15m-baner, som var eneste alternativ tidligere).

200/300m

Øvelsene
«Knematchen» for klassene V65 og V73 endres fra 2×30 skudd til 2×20 skudd.
Helmatch (3×40 skudd) er fjernet som øvelse i approberte stevner.

Norgesmesterskap

Øvelsesprogram
NM 15m er tilpasset det nye konkurranseprogrammet for denne øvelsesgruppen.

Lagmesterskap
Med utgangspunkt i at kvinner og menn jevnt over holder samme nivå resultatmessig, er det nå innført «åpen klasse» og «åpen klasse junior» i lagkonkurransene i alle rifleøvelser der man tidligere hadde kjønnsdelte klasser.

Som også nevnt ovenfor, paraskyttere kan nå inngå i lag sammen med skyttere fra øvrige klasser i alle aktuelle øvelser.

Fellesreglementet

En del av endringene i riflereglene fører også til at noen punkter i Fellesreglementet omarbeides. Disse endringene vil bli presentert snarlig, sammen med øvrige regelendringer foran 2024-sesongen.