Kongepokalene 2024

Skytterforbundet får hvert år to kongepokaler til utdeling blant norgesmestrene i seniorklassene for kvinner og menn. Pokalene går på rundgang mellom grenene, og det er norgesmestrene i OL/PL-øvelsene (VM i viltmål) som konkurrerer; pokalen går til den norgesmesteren som har oppnådd det beste resultatet sett opp mot vinnerresultatene i internasjonale mesterskap siste år.

I år er det viltmål som står på rulleringsplanen, og det er for begge kjønn øvelsene 10m 30+30 skudd, 10m 40 skudd mix, 50m 30+30 skudd og 50m 40 skudd mix som gjelder.

I Idrettsforbundets regler for utdeling av pokalen stilles det krav om både kvantitet og kvalitet; det må være et visst antall deltakere (15) samlet i øvelsene der pokalen deles ut, og  mesterskapet skal ha et høyt prestasjonsnivå. Hvis dette kravet ikke oppfylles i de øvelsene som står på rulleringsplanen, deles pokalen(e) ut på tvers av grenene, ved at vinnerresultatene fra utvalgte øvelser i alle fire grener sammenlignes.

For en mer detaljert beskrivelse av hvordan utdelingen foregår, se Toppidrettskomiteens kriterier for utdeling av årets pokal.

For kongepokalreglene og oversikt over tidligere vinnere, klikk her.