Foto: Øystein Elvestad

Lansering av ny modul i SkytterAdmin: Statistikk og historikk

I dag vil brukerne av SkytterAdmin finne et nytt punkt i venstremenyen: Statistikk. Dette er en lenke til en modul der alle skyttere kan finne stevnestatistikk og -historikk, fordelt på Skytter, Klubb, Krets og Forbund.

Vi presiserer med en gang at denne nye modulen ikke omfatter resultatrankinger og bare liten grad resultatstatistikk, det er stevneaktiviteten som er hovedtema for de ulike rapportene/tabellene.  For utøverne er dette rapporter som viser stevnedeltakelse og konkurranseaktivitet, der hovedrapporten er utformet slik at den skal fungere som bilag til våpensøknader.  For klubb og krets er det rapporter som viser stevnehistorikk (hvilke stevner er arrangert, hvilke klubber arrangerer, hvor mange deltakere har hvert stevne osv.) og deltakerstatistikk (hvor mange stevner har klubbens/kretsens skyttere deltatt i). Alle skyttere har tilgang til rapporter på alle nivåer, men administratorer i klubb og krets har litt større mulighet til å redigere innholdet. Alle rapporter/tabeller kan lastes ned i PDF- og Excel-format.

Alle rapporter kan filtreres slik at man kan hente ut data fra det tidsrommet man ønsker og med avgrensninger på områder som stevnetype, gren osv. Brukerne kan også til en viss grad styre hvor mye informasjon de vil ha med i rapportene som hentes ut.

For en veileder til SkytterAdmins statistikkmodul; klikk her.

Innspill/forbedringer
Vi har prøvd å lage noen standardtabeller som kan være nyttige for alle, og som nevnt ovenfor, det er mange muligheter i løsningen til å justere tabellene etter eget behov. Men vi er helt åpne for at dere brukere kan ønske andre rapporter enn det vi har utviklet nå eller at rapportene kunne vært utformet på en annen måte. Vi tar derfor svært gjerne imot innspill om alt fra sorteringsrekkefølge, filterinnstillinger (f.eks. hvilket tidsintervall som skal være oppstartsinnstilling for de ulike rapportene) og hvilke kolonner som skal være standard, til forslag om helt nye rapporter. Vi kan ikke love at alle forslag blir tatt til følge; ikke alt er teknisk mulig og noen ganger kan ønskene være motstridende. Men alt som kommer inn, vil bli grundig vurdert.

Mener dere at noen av rapportene ikke viser riktige data (manglende stevner, feil i antall startende o.l.) , vil vi sjølsagt også gjerne ha tilbakemelding om det, slik at mulige feil i genereringen av rapportene kan bli retta opp. (Men vær oppmerksom på at det bare er stevner der resultater er registrert i SkytterAdmin, som inngår i statistikkene. Savnes resultatdata, kan det være at det er arrangøren som i første omgang bør kontaktes.)

Innspill/forslag/feilmeldinger kan sendes til denne adressen: skytteradmin @ skyting.no.

En ting som vi er klar over at foreløpig mangler, er stevnestatistikk der antall deltakere er brutt ned på kjønn, aldersgrupper og paraklasser. Dette er et av prosjektene vi skal jobbe med framover, og vi håper å kunne utvide statistikkmodulen med slik stevnestatistikk om ikke altfor lang tid.

 

Foto: Øystein Elvestad