Høring: Nytt skytterprogram for veteraner; stående/ sittende skyting med støtte

Det har i den senere tid fra mange hold vært ytret et ønske om at man i vårt nasjonale regelverk kan inkludere et skyteprogram for pistol- og rifleskyttere som er tilpasset eldre skyttere som har problemer med å skyte stående uten støtte.

Norges Sportsskytterforbund v/Teknisk Komité har med bakgrunn i dette utarbeidet et forslag til en ny øvelse for skyting med anlegg. Regelverket er laget med utgangspunkt i ISSFs «Shooting for all» og det tyske regelverket for «Auflageshiessen». Reglene er tilpasset våre nasjonale regler for rifle og pistol. Det ligger også ved en del bilder som forklarer litt om hva dette går ut på.

Klikk her for å lese/laste ned forslaget.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på forslaget med konstruktive kommentarer. Høringsfrist er 8.april 2024.

Høringssvar sendes til forbundskontoret, e-post: teknisk-komite @ skyting.no.