Breddemidlene er en tilskuddsordning i NSF der en del av forbundskontingenten avsettes til breddeformål i kretser og lag. Utdelingen av breddemidlene er to-delt.

1) Søknadsbaserte breddemidler

Denne delen av breddemidlene fordeles gjennom søknad fra klubb og krets (søknadsskjema og retningslinjer under).

Søknadsfrister breddemidler
Klubber kan søke om støtte til elektroniske skiver og lerdueanlegg
Kretser kan søke om støtte til utdanningstiltak og RTT/kretslag
Søknadsfrist : Det blir lagt ut nyhet på skyting.no og sendt ut informasjon på e-post til alle klubber når søknadsskjema er ute

Viktig:

  • Siste årsregnskap MÅ lastes opp som vedlegg i søknaden

2) Direkteutbetaling av breddemidler

Denne delen av breddemidlene fordeles direkte basert på klubbenes registrering i Idrettsregistreringen (aktivitet) og Min Idrett/Idrettskurs. Utbetaling av disse breddemidlene vil skje påfølgende år, og er basert på tallene som er registrert forrige år. Dvs. at utbetaling av breddemidler basert på aktivitet som registreres i Idrettsregistreringen og Min Idrett/Idrettskurs i 2018, vil bli utbetalt i løpet av 2019.

Det betyr at det nå er enda viktigere at klubbene dokumenterer sin aktivitet gjennom Idrettsregistreringen og Sportsadmin. Klubbene får allerede god uttelling ved å registrere ungdomsaktivitet i Samordnet Rapportering gjennom utbetaling av lokale aktivitetsmidler (LAM), og kursaktivitet i Sportsadmin gjennom utbetaling av voksenopplæringstilskudd (VO-tilskudd). Det blir nå ekstra lønnsomt for klubbene å registrere denne aktiviteten i og med at det også gis uttelling gjennom breddemiddelordningen.

Beregningsgrunnlag for utbetaling av direkte utbetaling av breddemidler til klubb:

1. Samordnet rapportering: Det tildeles vekttall til hver av målgruppene i tråd med politiske prioriteringer. Følgende målgrupper vil gis en høyere vekting: Barn (0-12 år), ungdom (13-19 år), unge voksne (20-25 år), kvinner og funksjonshemmede (uavhengig alder), der ungdomsgruppen 13-19 år og funksjonshemmede vil telle mest.
2. Idrettskurs.no: Dokumenterte kompetansehevende tiltak (kurs)

Pr dags dato er følgende kurs og samlinger godkjent for VO-tilskudd og/eller kursstøtte gjennom breddmiddelordningen:

Kurs på klubbnivå*
Sikkerhetskurs for nye skyttere – 12 timer
Begynnerkurs i pistolskyting – 20 timer
Begynnerkurs i lerdueskyting – 20 timer
Begynnerkurs i rifleskyting – 20 timer
Begynnerkurs i viltmålskyting – 20 timer
Kurs på forbunds- og kretsnivå**
Dommerkurs (alle grener) – 25 timer
Trenerkurs trener 1 (pistol og rifle) – 45 timer
Trenerkurs trener 2 (pistol og rifle) – 75 timer
Ungdoms- og trenersamling (regionale) – 8 timer
Ledersamling (kretslederkonf., fagkonf.) – 12 timer
Oppdateringssamling for dommerinstruktører – 12 t
Kurs i elektronikk – 16 timer
Feltdommerkurs- 15 timer
Klubbutvikling (start og oppfølgingsmøter)

*Kursene skal registreres av klubben selv i Idrettskurs.no, og utbetalingen av breddemidler går direkte til klubb.
**Kursene på forbunds- og kretsnivå skal registreres av forbundskontoret. Utbetalingen av VO-tilskudd går til forbundskontoret, men overføres til arrangør i etterkant av gjennomføringen. 

www.idrettskurs.no (logg inn via Min Idrett) vil dere finne mer utførlig informasjon om hvordan dere skal komme i gang med registreringen, og også kontaktinformasjon til brukerstøtte og hjelp. Se også denne brukerveiledningen fra NIF IT.

Frist for å registrere kurs som er gjennomført i 2018 er 31. desember 2018.