SkytterAdmin – videreutvikling og feilretting

Her finner du informasjon om det løpende arbeidet med SkytterAdmin:

 • Forbedringer og feilrettinger
 • Innmeldte feil/»bugs»
 • Innmeldte ønsker om forbedringer / planer om videreutvikling

Meldinger om feil og ønsker om forbedringer kan sendes skytteradmin @ skyting.no.

Forbedringer og feilrettinger

 • Utfordringer med mobilvisninger
  Her er det gjort flere ting med fokus på de mest brukte grensesnittene
  – Terminliste og resultatliste skrevet om i mobilvisning for å gjøre den mer lesbar på mobil
  – Enklere tilgang til søk (samt primærsøk på arrangør)
 • Vise SkytterID når man søker opp personer for å registrere nytt resultat
  – Gjør det enklere å finne en utøvers SkytterID
 • Gjør formatet på startkort mindre / mer hendig
  – Forminsket print-størrelsen + lagt på mulighet for at klubben kan laste ned startkort for sine skyttere fra klasseføring
 • Rettet feil i resultat-grafen på utøvers forside i SkytterAdmin (feil måned ble vist)
 • Startkort gjøres tilgjengelig bare for aktive skytter
 • Rettet bug i opprettelsen av klassekvalifisering
 • Forbedret feilmelding ved problemer med resultatopplasting
 • Rettet bug som skapte problemer ved påmelding i flere øvelser med forskjellig klasse
 • Andre mindre feilrettinger og noe forbedringer på mobilvisning

Innmeldte feil/»bugs» og ønsker om forbedringer

Datoen angir når feilen ble meldt inn:

16.12: Stevnesøk; feil i søk med arrangør som filter

7.12: Stevneregistrering; problemer med å kopiere enkelte stevner

Kunne laste ned fil med oversikt over stevner man har deltatt i gjennom året.

Gjøre funksjonen med «Klubbpåmelding» mer synlig. (Nå vises den bare med en «trekant» ved siden av ordinær påmelding.)