Foto: Alexander Eriksson.

Skytternes Ungdomsnettverk – Videre arbeid

Skytternes Ungdomsnettverk etter europamesterskapet

Det er ikke slik at Skytternes Ungdomsnettverk vil avsluttes etter mesterskapet, dette er et nettverk som skal fylles opp med fler dersom det trengs. Videre vil vi også tilrettelegge for oppfølging, mentorering og en delingsrrena – slik at erfaringene og kunnskapen som er tilegnet ikke forsvinner eller stagnerer. Videre er det mange store og mindre arrangementer som skal arrangeres i fremtiden – og vi ønsker å ha med deg på laget!

Fremtidige kurs
Desom du denne gangen ikke ble valgt til å være med i programmet, vil det likevel være muligheter en senere anledning å få plass med i Skytternes Ungdomsnettverk. Vi ønsker å fortsette å engasjere unge engasjerte ressurspersoner og unge ledere! Derfor vil det også bli aktuelt å dele kurs og samlinger i fremtiden, derfor er det bare å følge med på oppdateringer.

Annen utdanning
Det finnes mange ulike muligheter for å få kurs og utdanninger innenfor idretten. Likevel er det mange av mulighetene som gis på grunnlag av tidligere erfaringer. Derfor kan dette også sees på som videreutdanning for flere. Mer om disse kan du lese om her.