Innlegg

Nye nasjonale pistolregler gjeldende fra 2019

NSF kan etter en lang prosess nå legge fram nye nasjonale pistolregler som gjøres gjeldende fra 2019.