Innlegg

Ladehjørnet, Skytternytt nr. 1, 2017

Willy Klette er kuleprodusent og har lang og bred erfaring med lading. I denne spalten deler han av sin kunnskap og erfaringer.