Innlegg

Infoside om koronaviruset

Her i denne artikkelen finner du oppdatert informasjon om håndtering…

Nytt våpenamnesti

Fra 1. mars til 31. mai har politiet innført våpenamnesti. Det betyr at du kan levere inn uregistrerte våpen uten å risikere straff for brudd på våpenloven.