Har du lyst til å gå på dommerkurs eller trenerkurs?

Har du lyst til å gå på dommerkurs eller trenerkurs? I kalenderen nederst på skyting.no finner du oversikt over alle planlagte kurs i regi av skytterkretsene. Om det ikke er noen planlagte kurs i nærheten av der du bor, så ta kontakt med skytterkretsen din og meld din interesse for kurs. Skytterkretsen vil sette opp kurs dersom det er nok interesserte deltakere.  Du kommer direkte til kurskalenderen ved å følge denne linken: http://www.skyting.no/kalender/kalender-for-kurs-samlinger-etc/