Dommeroppdatering pistol

Som dere vel er klar over må alle som innehar et gyldig dommersertifikat oppdatere dette innen 31.12 i år for å beholde dette.

Her er oversikten: https://www.skyting.no/wp-content/uploads/2015/10/dommerregister-rogaland-web.pdf

Her er mer informasjon rundt oppdateringen. Legg spesielt merke til at den enkelte selv må fremskaffe oppdaterte reglement.

https://www.skyting.no/utdanning/dommerutdanning/dommeroppdatering/

Kretsen har satt av foreløpig to kvelder ( 2. og 9. november) til en felles oppdatering. Alle er hjertelig velkomne på en av disse!