Etter hvert OL foretar International Shooting Sport Federation (ISSF) regelendringer som innebærer at NSF må oppdatere regelverket og alle dommere må gjennomføre oppdatering. Alle dommere som ønsker å fornye dommerlisensen sin må gjennomgå oppdatering i løpet av 2017 (innen 31.12.2017).

NSF har ved Eirik Jensen (internasjonal dommer og dommerinstruktør) utarbeidet noen presentasjoner som tar for seg de viktigste regelendringene (se nederst i artikkelen). Vi ber om at alle nasjonale dommere oppdaterer seg i forhold til disse endringene. Dersom man ikke gjennomfører oppdatering innen 31.12.2017, vil ikke dommerlisensen bli fornyet og man har ikke lenger kompetanse som nasjonal dommer. Oppdateringen skal gjennomføres som studiesirkel i klubb.

Hvordan gjennomføre oppdateringen:

 • Alle dommere oppfordres til å gjennomgå presentasjonen «ISSFs Tekniske Regler» før presentasjonen for den enkelte gren gjennomføres.
 • Oppdateringen skal gjennomføres som studiesirkel av nasjonale dommere i den enkelte klubb, men kan også gjennomføres som studiesirkel på tvers av klubber.
 • Presentasjonene er delt for hver gren.
 • Tekniske regler gjelder for alle grener og må gjennomgås av alle nasjonale dommere.
 • Du trenger å ha både det nye og det gamle reglementet for hånden.
 • Les den nye regelen og finn ut hva som er endret ved å se i forrige utgave av reglementet.
 • Punkter som har fått endret betydning er tatt med i denne presentasjonen.
 • Punkter som er fjernet i den nye regelversjonen er ikke nødvendigvis tatt med i denne presentasjonen.
 • Eventuelle nasjonale endringer siden 2014 er også med i presentasjonene for den enkelte gren.
 • Dersom man etter studiesirkelen sitter med ubesvarte spørsmål om reglene, anbefaler vi at man tar kontakt med en av NSFs dommerinstruktører.
 • Kontaktinformasjon for dommerinstruktører finnes under menyen dommerutdanning: https://www.skyting.no/utdanning/dommerutdanning/
 • Nytt regelverk kan bestilles hos: nsf @ skyting.no og kan også lastes ned her:
  https://www.skyting.no/lover-og-regler/konkurransereglement/
 • Etter at studiesirkelen er gjennomført, skal det sendes inn en deltakerliste til forbundskontoret ved Lindis Græsdal: lindis.graesdal @ skyting.no. Det er viktig at man benytter deltakerlisten under, og at man fyller inn alle opplysningene. Vi trenger opplysningene for å kunne registrere dommeroppdateringen i Idrettskurs (IKu).
 • Etter at deltakerlisten er sendt inn til forbundskontoret, vil dommeroppdateringen bli registrert i IKu og dommerregisteret blir oppdatert.
 • NB! Det kan ta litt tid fra man sender inn deltakerlisten og oppdateringen blir registrert i IKu og i dommerregisteret. Det er over 1000 dommere som skal gjennomføre oppdatering i løpet av året, og litt venting må derfor påberegnes.
 • Dommerregisteret finner du her: https://www.skyting.no/utdanning/dommerregister/

Deltakerliste:
IKu deltakerliste

Presentasjoner (Powerpoint-filer):
Endringer generelle regler 2017
Endringer lerduereglene 2017
Endringer pistolreglene 2017
Endringer riflereglene 2017
Endringer viltmålreglement 2017

 

LYKKE TIL!