Fortsatt mange dommere som mangler oppdatering!

Det er fortsatt svært mange dommere som ikke har gjennomført dommeroppdatering. Husk å gjennomføre dommeroppdatering innen 31. desember for å beholde dommerlisensen din!

Etter hvert OL foretar International Shooting Sport Federation (ISSF) regelendringer som innebærer at NSF må oppdatere regelverket, og alle dommere må gjennomføre oppdatering. Alle dommere som ønsker å fornye dommerlisensen sin må gjennomgå oppdatering i løpet av 2017 (innen 31.12.2017).

NSF har ved Eirik Jensen (internasjonal dommer og dommerinstruktør) utarbeidet noen presentasjoner som tar for seg de viktigste regelendringene (se nederst i artikkelen  til linken under). Vi ber om at alle nasjonale dommere oppdaterer seg i forhold til disse endringene. Dersom man ikke gjennomfører oppdatering innen 31.12.2017, vil ikke dommerlisensen bli fornyet og man har ikke lenger kompetanse som nasjonal dommer. Oppdateringen skal gjennomføres som studiesirkel i klubb. Du vil finne informasjon om hvordan dommeroppdateringen skal gjennomføres via denne nettsiden.

Oversikt over hvilke dommere som har gjennomført/ikke gjennomført oppdatering finner du i dommerregisteret.