Rekordmange kurs i 2017

2017 har vært et aktivt kursår i Norges Skytterforbund, og vi har hatt et rekordår når det gjelder antall dommer- og trenerkurs. Dette er selvfølgelig svært gledelig, og ikke minst viktig for aktivitetsutviklingen i forbundet.

Det har blitt gjennomført 10 stk trener 1 kurs, 10 stk dommerkurs, 2 stk feltdommerkurs og 2 kurs i elektronikk.  Spesielt gledelig er det at det arrangeres kurs i hele landet – både i nord, vest, midt, øst og sør. Vi har til og med arrangert trenerkurs på Svalbard!

Målsettingen i forbundets langtidsplan (vedtatt på forbundstinget) er å gjennomføre 7 trener- og 6 dommerkurs i året. Vi ligger dermed godt over målsettingen, og ønsker å arrangere minst like mange kurs i 2018. Nytt på programmet for 2018 er at vi kan tilby Trener 1-kurs for grenene lerdue og viltmål. Det vil snart komme invitasjon til alle lerdue- og viltmålklubber om dette.

Ønsker du mer informasjon om NSFs dommerutdanning, les mer her.

Ønsker du mer informasjon om NSFs trenerutdanning, les mer her.