Konstituerende kretsting

Hedmark og Glåmdal avholder konstituerende kretsting torsdag 1.3.2018 kl.19.00 på Scandic Elgstua.

Saksliste

 1. Godkjenne fremmøtte representanter
 2. Godkjenne innkallingen og sakslisten
 3. Velge møteleder og referent
 4. Velge to til å signere protokollen
 5. Behandle årsberetning for Glåmdal
 6. Behandle årsberetning for Hedmark
 7. Behandle revidert regnskap for Glåmdal
 8. Behandle revidert regnskap for Hedmark
 9. Behandle ny lov for ny felles krets
 10. Fastsette kontingent for ny krets
 11. Behandle budsjett for ny krets
 12. Valg
  1. Leder og nestleder
  2. To styremedlemmer og et varamedlem
  3. To revisorer
  4. Representanter til ting i overordnete organisasjonsledd eller gi særkretsstyret fullmakt til å oppnevne representantene.
  5. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem for neste særkretsting.

Fullstendig saksliste og dokumenter blir publisert her inne og facebooksiden til Glåmdal skytterkrets senest 22.2.2018.