Konstituerende kretsting 1.3.2018

Forslag til ny lov: Lovnorm forslag ny krets

Årsberetning med fagberetninger, oppdatert med rifle og pistol: Årsberetning 2017 Hedmark

Revisjonsrapport: Revisjonsberetning

Budsjett: Budsjettforslag HSK 2018

Årsberetning Glåmdal: Årsmelding Glåmdal Skytterkrets 2017 ny

Årsberetning rifle Glåmdal: Årsberetning Rifle Glåmdal Skytterkrets 2017

Revisjonsrapport Glåmdal: Revidert regnskap 2017 Glåmdal Skytterkrets