Nye forslag til NM-øvelser

Utvalget som ble satt ned for å utrede dette kom med et forslag før Skytterkonferansen. Deretter ba NSF om høringssvar fra hele organisasjonens klubber og medlemmer. Utvalget har nå gått gjennom alle svarene og funnet at det måtte gjøre noen endringer på det opprinnelige forslaget.

Endringer i forslaget for NM-øvelser pistol:
Først og fremst har vi i utvalget valgt å gå klart mindre omfattende til verks når det gjelder å innføre Åpen klasse i flere øvelser. Utvalget har gått tilbake til å ha flere klasser for kvinner, junior og ungdom.

Tross dette vil utvalget beholde noen av sine opprinnelige forslag for å prøve ut dette. I felt velger utvalget å beholde Åpen klasse i grovfelt. I felt gruppe 2 er det kun Åpen klasse uten at det har gått ut over populariteten. Nå prøver vi det samme for en av fire øvelser i felt gruppe 1.

Feltskyting er breddeidrett, og feltskytterne sier selv at det ikke er en utfordring å få arrangører til NM over i alt 6 dager per år. Vi velger å ta dem på ordet og foreslår ikke bortfall av noen feltøvelser.

For NM-bane ser utvalget behov for å spisse satsingen samt få et NM over færre dager. Vi står på det opprinnelige forslaget om at den nasjonale øvelsen Hurtig grov ikke lenger skal være NM-øvelse. Videre står vi på forslaget om at hver skytter kun skal kunne delta i et «VM-program». Senior menn skyter Grovpistol fordi det er et internasjonalt program. Alle andre skyter Finpistol/Sportspistol/VM-fin. Med dette blir NM én dag kortere.

Når Fripistol ikke lenger er en OL-øvelse, skal det heller ikke arrangeres finaleskyting i denne. Dermed spares en halv dag på NM.

Summen av foreslåtte endringer vil redusere NM-bane med to dager. En «VM-øvelse» én dag. Hurtig grov og finale Fripistol med en halv dag hver.

Det hevdes i mange høringsnotat at flest mulige NM-øvelser med flest mulige våpen er motiverende og rekrutterende for ungdommen. Utvalget er tvilende til denne påstanden. Tvert i mot er dagens rekruttering meget mangelfull og bør endres siden den ikke virker etter hensikten. Vi klarer verken å produsere internasjonale toppskyttere eller rekruttere. Utvalget oppfordrer NSF til å gå systematisk inn i denne problematikken for å finne troverdige forklaringer og utvikle bedre ordninger.

Last ned det nye forslaget for pistol her.

Endringer i forslaget for NM-øvelser rifle:
Ungdomsklasser:
Etter ønske, tatt inn igjen 300 m fri 40 skudd liggende, samt 1/2 match 300.

Last ned det nye forslaget for rifle her.

Lerdue og Viltmål:
Ingen ønsker om forandring etter Skytterkonferansen.

Utvalget ønsker gjerne tilbakemelding på disse forslagene innen fredag 6. april. Utvalget jobber kontinuerlig med forslagene frem til styremøte 26.mai.

Slik går du frem for å sende tilbakemelding til utvalget:

1. Skriv en seriøs tilbakemelding på vegne av deg selv eller klubben din og lagre dokumentet som en PDF med tittelen «Tilbakemelding til forslag for NM-øvelser Mars 2018 + navnet ditt/navnet på klubben din».

2. Send PDF-dokumentet til nsf @ skyting.no og husk å merke e-posten med “Tilbakemelding til forslag for NM-øvelser Mars 2018 + navnet ditt/navnet på klubben din” for å være sikker på at forslaget blir videresendt til utvalget.

Se gjerne også samlesiden for debatten rundt forslag til regelendringer her.