Kretsting 25.3.2019

Kretstinget avholdes 25.3.2019 kl. 19.00-21.00 på Myklegard. Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 11.3.2019

Innkalling er sendt alle klubber via e-post. Dokumenter vil bli lagt til i dette innlegget så fort de blir klare og senest 18.3.2019.

Foreløpig saksliste

  1. Godkjenne fremmøtte representanter
  2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent, referent, samt to til å signere protokollen.
  4. Behandle beretning
  5. Behandle regnskap i revidert stand.
  6. Fastsette kontingent.
  7. Behandle budsjett.
  8. Valg

Representasjon etter følgende skala: 1-49 medlemmer = 1 representant, 50-100 medlemmer = 2 representanter og 101- medlemmer = 3 representanter. Vi ber dere huske reglene om kjønnsbalanse når dere velger representanter.

Årsberetning Hedmark skytterkrets 2018

Årsregnskap 2018

Revisjonsrapport 2018

Årsrapport viltmål

Årsrapport pistol 2018

Budsjettforslag 2019

2019 Årsberetning rifle

lerdue rapport

Signert protokoll 25.3.19

 

Styret