Protokoll og innlegg fra skytterforbundet på kretsens ting 25.3.2019

Her ligger powerpointen som Esten Murbreck gikk gjennom som representant fra forbundsstyret på tinget og signert protokoll fra tinget.

Kretsting 2019_presentasjon styremedlemmer_final 3

Signert protokoll 25.3.19