Dommerkurs og Trenerkurs

Kretsstyret ønsker å få kartlagt hvilke ønsker og behov som klubbene har m.h.t. dommerkurs,
trenerkurs etc., slik at vi kan komme med relevante tilbud om dette.
Vi trenger også en oversikt over hvilke klubber som har mulighet til å være vertskap for slike kurs.
Det er ønskelig at vi får tilbakemeldinger på dette så snart som mulig, siden planlegging
og koordinering krever en del tid.
Ta kontakt på: oppland.skytterkrets @ gmail.com