Oppføringer av Tore Morten Davidsen

Dommerkurs og Trenerkurs

Kretsstyret ønsker å få kartlagt hvilke ønsker og behov som klubbene har m.h.t. dommerkurs,
trenerkurs etc., slik at vi kan komme med relevante tilbud om dette.
Vi trenger også en…