Korrigerte forslag til pistolreglement

Vi i teknisk komité (TK) takker for mange gode innspill og konstruktive tilbakemeldinger fra klubber, noen få kretser og enkeltpersoner.

Vi har utarbeidet et korrigert forslag som kan lastes ned under. Dette er et revidert utkast som ikke er korrekt nummerert med tanke på de enkelte paragrafer, og det er heller ikke gjennomført endelig korrektur av selve teksten.

Vi mener at det foreliggende forslaget gir et enklere feltreglement, med tanke på gjennomføring av stevner, dommerutdanning og fremtidige revideringer.

Sett deg gjerne inn i forslaget og prøv å se helheten. Hvis du har forslag til forandringer, vil vi gjerne ha tekstforslag. Hvis det er ting du vil ha med, eller at du har andre løsninger, så vil vi gjerne ha forslag til tekster. Hvis du synes at dette er bra eller at deler av dette er bra, så vil vi gjerne høre om det også.

Alle kommentarer kan sendes på e-post til teknisk-komite @ skyting.no, senest 9. november 2020.

Værnes 24.10.2020

Tom Lauritzen (leder Teknisk Komité), Morten Støen (leder Bærum PK), Arild Inge Wollan (leder Støren SSK), Bjørn Aage M. Orø, Magnus Strømdal (leder Sør-Trøndelag skytterkrets)

Tidligere infoartikler om dette temaet: