Hedersmannen Knut Trulsrud runder 80

Når Bærumskytteren Knut Trulsrud fyller 80 år 19. november, kan han se tilbake på mer enn 65 år i skyttersporten, som utøver og organisator. De siste 15-20 årene har han vært en drivende kraft i organiseringen av sporten for rifleveteranene.
Av Svein-Erik Tosterud

– Jeg har alltid vært interessert i sport og idrett, og begynte som veldig ung gutt med langrenn. Om sommeren løp jeg, gjerne 1500 m og lengre distanser, mest for å bygge opp formen for langrenn, forteller Knut. Hans første NM-deltagelse var på 15 og 30 km i junior-NM i Trondheim 1961.

Innførte strafferunder i skiskyting
– Men bestefar, Martin Trulsrud, var en dyktig skytter, blant annet med VM-deltagelse, og dette inspirerte meg til å prøve skyting. Skiskyting passet meg best til å begynne med, og jeg var veldig engasjert i mange år. Og faktisk har jeg en revolusjonerende nyskapning i skiskytingen på samvittigheten, nemlig innføring av strafferunder! Før 1970 måtte vi vente på sluttresultatene i opptil flere dager, fordi den registrerte straffetiden ved bom måtte kalkuleres og kontrollregnes for hver enkelt deltager. Vi prøvde strafferunder på et stevne på Løvenskioldbanen i 1970, og året etter fikk vi prøve det ut i hjemmelandskamp mot Sovjet. Når alle var i mål, hadde vi sluttid og rekkefølge klar. Tor Svendsberget, en av topputøverne den gangen, fastslo at vi rett og slett hadde revolusjonert sporten, minnes Knut.

I 2010 overtok Knut Trulsrud ledelsen av Norske Rifleveteraner etter nå avdøde Kjell Dahl.

Alltid Bærumsskytter
Knut Trulsrud har alltid vært medlem av det som opprinnelig het Østre Bærum Miniatyrskyttere, etter sammenslåing ble det Bærums Skytterlag avdeling NSF. Han begynte å skyte 50m miniatyr i 1964, og tok den første av sine 9 NM-titler i 1968. Det var samme år som han ble formann i laget, og det vervet har han hatt hele tiden, i 52 år!

– Jeg gir meg nok snart, vi snakker om å slå oss sammen med et annet lag, og når det er på plass må en annen overta, sier Knut.

Mange verv
I 1969 ble Knut valgt som varamann til styret i Miniatyrrifleseksjonen. To år senere ble han fast styremedlem, og fra 1972 til 1974 var han seksjonens formann. Da ble han valgt inn i Forbundsstyret i NSF, og hadde forskjellige verv der i fire år. Han ble igjen valgt inn i NSFs styre i 1980-2000, og i 2006 var han styremedlem i Fagkomité rifle. Knut hadde også vervet som lagleder for de norske skytterne i München-OL 1972, og var lagleder i flere andre internasjonale mesterskap på 70-tallet.

Knut Trulsrud med hederstegnet i gull, sammen med forbundets president Jan Tore Berg-Knutsen i 2017.

De siste par tiårene er det veteranskytingen som først og fremst har engasjert Knut. I 2010 overtok han som leder for den uformelle organisasjonen Norske Rifleveteraner, etter nå avdøde Kjell Dahl. Dette vervet hadde han til siste årsskifte, da Magne Ivar Mellem overtok. Knut har arrangert en rekke turer for veteranskytterne, først og fremst til Tyskland. Hans nære forhold til de nordtyske klubbene gjennom mange år har blant annet ført til at han er æresmedlem i skytterlaget i Winsen i Nord-Tyskland.

Hederstegnet både i sølv og gull
– Det var en stor ære, som bare overgås av at skytterforbundet tildelte meg hederstegnet i gull i 2017. Hederstegnet i sølv fikk jeg i 1974, sier Knut.

Under NM i Trøndelag tidligere i år fikk han et eget stevne oppkalt etter seg. Dette stevnet går i liggende miniatyr på 100 meter, en gren som er borte fra det offisielle programmet, men som Knut har gitt nytt liv, blant annet ved å ha det på programmet i Bærum Masters, hans eget, årlige arrangement på Løvenskioldbanen. Her møtes veteranskyttere fra store deler av landet, og gjester fra Sverige, Danmark og Tyskland finner også veien til stevnet.

– Jeg har fortsatt stor glede av skyttersporten, særlig det sosiale samværet med skytterkamerater. Når det gjelder prestasjonene på standplass er det blitt stadig mindre å skrive hjem om, men også jeg må innse at det er naturens gang at prestasjonsnivået er for nedadgående, fastslår 80-årsjubilanten Knut Trulsrud.

På 75-årsdagen ble Knut hedret med sammenkomst og gaver i regi av Norske Rifleveteraner.