Kretsting 16.juni 2021 kl.19.00

Kretstinget avholdes 16.juni 2021 på Myklegard klokkken 19.00.

Saker som ønskes behandlet må være styret i hende innen 1.3.2021
Innkalling er sendt alle klubber via e-post. Dokumenter vil bli lagt til ut på https://www.skyting.no/organisasjon/klubber-og-kretser/kretser/hedmark-skytterkrets/ så fort de blir klare og senest 8.3.2021.
Valgkomiteen består av: Tom Håkonsen (Løiten sportsskyttere), Sverre Lindstad (Løiten Sportsskyttere) og Ståle Harang (Brumunddal PK). Forslag på kandidater til styret må sendes: Tom Håkonsen tom.haakonsen @ live.no innen 1.3.2021.

Representasjon etter følgende skala: 1-49 medlemmer = 1 representant, 50-100 medlemmer = 2 representanter og 101- medlemmer = 3 representanter. Vi ber dere huske reglene om kjønnsbalanse når dere velger representanter.

Komplette tingdokumenter: Tingdokumenter
Kontrollkomiteens rapport har blitt veldig utydelig i tingdokumentene, derfor ligger den også her i litt bedre versjon.
Kontrollkomite rapport
Valgkomiteens innstilling: Valgkomiteens innstilling

Signert protokoll: Underskrevet protokoll