Foto: Andrew Walls. 

Uttakskriterier til feltlandslaget 2022

NSF deltar med et landslag for Nordisk mesterskap i feltskyting pistol, et mesterskap som finner sted vekselvis mellom Norge, Danmark og Sverige.

Nordisk mesterskap i år, arrangeres i Sverige, 13.-18. september. Vi skal sende totalt fire utøvere og to reserverer fra: junior, kvinner, menn og senior.

Det er en rekke kriterier satt til utøvere for å kvalifisere seg til landslaget, samlinger og nordisk mesterskap det kommende året. Derfor er det viktig at utøvere setter seg godt inn i kriteriene og kravene for å være del av feltlandslaget.

Uttak under NM, Oppdal
Uttaket i 2022 vil foregå på NM i Felt på Oppdal, 6. august 2022. Dermed bes det settes av tid denne dagen, dersom du ønsker å skyte om en plass på feltlandslaget.

Alt om uttak, og krav til representanter kan du lese her:
Uttakskriterier til feltlandslaget 2022

Uttaket offentliggjøres senest en uke etter NM.