– Dette er noe vi i aller høyeste grad må prioritere.

Kompetansesamlingen for para ble i forrige helg avholdt på Gardermoen, og Tromsø Pk stilte med 4 personer fra klubben, både trenere, ungdomsleder og utøvere. Samlingen ga økt motivasjon, og inspirerte veldig til å få flere parautøvere i klubben.

Viser resultater
Tromsø Pk hadde under koronapandemien besøk av klubbutvikler Wenche Horten og Integreringskonsulent Gyda Winther fra Norges Skytterforbund, og sammen ble det utarbeidet en handlingsplan klubben skulle arbeide med både under og etter nedstengingen. Her bestemte klubben seg blant annet for å få flere trenere, bli rent idrettslag og kvalitetssikre aktiviteten, noe som har gitt resultater. Det er økt aktivitet i klubben, og klubben har en god bredde. Dette har også gitt resultater. 2 av pistolskytterne er på Skytterlandslaget, og senest for 14 dager siden, tok Hans Wang Nøstvold bronse i junior-EM.

Med godt driv har de nå økt fokuset på parasatsningen. Etter kompetansesamlingen er det også mye motivasjon for å øke rekrutteringen og fokuset på parautøvere. Det viser godt i breddemiljøet.

Satsning på også rifle
Geir Arne Nordstrand er paraskytter i klubben, som nå skyter pistol. Han har prøvd seg på dette en stund. Nå har også Bjørn Thomassen bestemt seg for å gjenoppta skyting.

Gyda Winther tok før helgen med seg en luftrifle på et besøk i Tromsø Pk for å gi instruksjon i rifle. Etter å ha testet og gitt en videre innføring iblant annet regelverk og teknikk, er det ingen tvil om at dette kommer til å fungere godt. Det er litt å sette seg inn i starten, men teknikken innen skyting er mye av det samme innenfor de ulike grenene. Det er flott at også pistolklubber har mulighet å tilrettelegge for rifleskyting, særlig med tanke på rekruttering og aktivitet til parautøvere.

Geir Arne følte stor mestring med luftrifle.

Bjørn Thomassen øver på pusteteknikk.

Gleder seg til å trene
Både Geir Arne og Bjørn ser frem til å komme ordentlig i gang med treningen, og nå er det fokus på å bli kjent med skyting, og grunnleggende teknikker. Deretter venter litt tilpasning av utstyr før de ser for seg å starte med konkurranser.

Bjørn understreker at han endelig har tid til å sette av til skyting, og gleder seg veldig til å ta del i den sosiale- og gode klubbaktiviteten i Tromsø. På trening kan vi skyte rifle ved siden av både voksne, ungdommer og barn og være en del av aktiviteten på lik linje med andre. Det er heller ikke noe problem å skyte stevner samtidig som pistolskyttere, og det blir spennende å se hvordan det blir fremover.

Geir Arne startet med pistol, men etter å ha testet å skyte med rifle, er det ingen tvil om at også dette ga mersmak. – Jeg følte helt klart mestring med rifle, og ønsker å teste dette videre. For min del er det godt å kjenne på ordentlig mestringsfølelse innenfor en idrett, og jeg gleder meg til fortsettelsen.

Søker støtte
En av Ildsjelene i klubben, Vivi-Ann Evasdatter Vestmo ønsker nå å søke støtte til rekrutterings utsyr for å fortsette den gode aktiviteten i klubben. Dette gjelder for alle aldersgrupper. – Etter kompetansesamlingen for para fikk jeg virkelig øynene opp for paraskyting, og Tromsø Pk skal selvsagt bidra til aktivitet også for denne målgruppen. Jeg har lært at det ikke finnes begrensninger, og at det alltid er måter å løse ulike utfordringer på. Dette er også Bjørn og Geir Arne gode eksempler på.

Ønsker åpen dag for VI-skyttere.
Kompetansehelgen inneholdt innslag fra grenene rifle, pistol og leirdue. Der ble det presentert mulighet for blinde og svaksynte å skyte med rifle. Daniel Walø, som er veletablert VI-skytter holdt i helgen et inspirerende foredrag om VI-skyting. Dette sperret også opp øynene våre, og vi håper å få Daniel og Gyda til Tromsø for å være med på en Åpen dag, slik at vi også kan ha ett tilbud for blinde og svaksynte. Dette ønsker vi å få på plass ila. november, avslutter Vivi-Ann.