Breddemidler 2023

NSFs klubber kan nå søke om breddemidler til elektroniske skiver og lerduekastere (samt annet anleggsutstyr for lerdue) for 2023.

Hvordan søker vi?

Les gjennom retningslinjene og last ned riktig søknadsskjema. Klubben/kretsen skal sende inn følgende til nsf @ skyting.no:

 • Søknadsskjema
 • Klubben/kretsens årsregnskap for 2021
 • Evt andre relevante vedlegg

Søknadsskjema 2023 – Klubb

Søknadsskjema 2023 – Skytterkrets

Retningslinjer for tildeling av breddemidler 2023

Søknadsfristen er 1. desember.

Vi vil presisere at størrelsen på pengepotten som er satt av til denne ordningen, er liten sett i forhold til det samla beløpet som klubbene vanligvis søker om hvert år. Dette er derfor ikke en ordning der man kan forvente å få støtte, og klubbene må ikke basere seg på å få støtte fra ordningen når prosjekter planlegges.

Ved spørsmål ta kontakt med Dag Olav Rønning:

E-post: nsf @ skyting.no

Tlf: 21 02 98 50

Støtte til rekrutterings- og aktivitetstiltak 2022

Nå kan alle klubber og kretser søke om støtte for rekrutterings- og aktivitetstiltak som er gjennomført i 2022.

OBS! I 2021 ble det delt ut midler til tiltak gjennomført i 2021 og planlagte tiltak for 2022. Dette var fordi mange klubber måtte begrense aktiviteten på grunn av pandemien. I år kan klubben kun søke om midler til tiltak som er gjennomført i 2022 og du kan ikke søke om midler til en tiltak klubben allerede har fått støtte fra NSF til.

Midlene vil bli utbetalt i utgangen av årsskiftet 2022/2023.

Du kan sende inn søknad for flere tiltak her i samme skjema og det tar svært kort tid og er enkelt å fylle ut.

Eksempler på tiltak er:

– Skyteskole

– Åpen dag

– Treningssamlinger

– Temadager (våpenstell, stående skytestilling osv)

– Sosiale tiltak (pizzakveld, aktiviteter utenfor skytebanen)

Kriterier:

 1. Klubben som søker må være medlem i NSF og aktiviteten det søkes om støtte til må være tilknyttet NSF-grener og øvelser (feks ikke skyteaktivitet knyttet til jakt)
 2. Klubben kan maks motta kr 5000,- i støtte per tiltak
 3. Deltakerne må ha være fra følgende målgrupper:
  Barn og ungdom (opp til 25 år)
  Kvinner (alle aldre)
  Paraskyttere (alle aldre)
 4. Klubben/kretsen kan ikke søke om midler til tiltak der de allerede har mottatt støtte fra NSF
  (Feks om klubben fikk tildelt støtte i desember 2021 til et tiltak for 2022 og det nå er gjennomført)

Ved spørsmål ta kontakt med Helene Rønningen:

E-post: helene.ronningen @ skyting.no

Tlfnr: 911 31 131