Parakompetansebank

Norges Idrettsforbund har lansert en parakompetansebank for paratrenere. Etter NIFs parastrategi ble lansert i 2022, har det blitt arrangert flere workshoper sammen med særforbund, og samtidig blitt jobbet hardt med kompetanseoverføring.

Kompetansebanken skal innhente kunnskap, forskning og erfaringer på tvers av idretter, og skal ha målsetning om å dekke opp for både utøvere med bevegelse-, syns-, hørsel-, og utviklingsnedsettelser. Denne gang er tiltaket rettet mot trenere.

Lett tilgjengelig
Et av målene i parastrategien er at idretten skal ha parakompetanse lett tilgjengelig for alle, uavhengig av nivå og rolle. Parakompetansebanken er et av tiltakene for å tilgjengeliggjøre kompetanse som gjelder trening av utøvere med nedsatt funksjonsevne.

I kompetansebanken finner du informasjon om trening, helse, utstyr og utvikling innenfor paraidrett, med informasjon og fordypningsstoff innenfor de ulike temaene.

Muligheter for innspill
– Kompetansebanken skal være en levende kunnskapsbase, hvor vi ønsker innspill, tilbakemeldinger og innhold fra trenerne selv og fra utøverne. Veien blir til mens vi går, og så håper vi at parakompetansebanken etter hvert blir et nyttig verktøy i paratrenernes hverdag, sier Cato Zahl Pedersen.

Mer om lanseringen av kompetansebanken finner du her.

Det er gledelig å få på plass tiltak for å sikre økt kompetanse til trenere.

Et godt tiltak
Parakompetansebanken sikrer uten tvil bedre kompetanse over flere områder innen paraidrett. Vi håper våre trenere, og utøvere tar i bruk denne, og gir innspill, på denne måten blir den brukt som ønsket, sier integreringskonsulent i NSF, Gyda Winther.

Videre er dette svært spennende og oppløftende også mot særforbund, dette gir inspirasjon til forbedring av våre egne sider. Vi ønsker selvsagt en god database som er idrettsspesifikk på vår paraside, og håper å kunne bruke flere idéer til å utvikle denne, avslutter Gyda.

Informasjon om paraskyting finner du her.