Linda Iren Sørvig og andre ildsjeler har gjennomgang med mange unge skyttere.

Hokksund Pistolklubb – En klubb i medfart

Wenche Horten har besøkt Hokksund Pistolklubb, som gjør en fremdragende innsats med mange tiltak rettet mot mange målgrupper. For arbeidet klubben har lagt ned, fikk de også prisen for årets klubb 2022.

Hokksund Pistolklubb er en svært aktiv klubb, og har ekstremt mange aktivitetstilbud. Klubben består av 550 medlemmer, med skyttere fra 10-83 år, og er i tillegg tilsluttet 7 særforbund. Derfor har de et tilbud innenfor alle skyegrener som er tiltatt i Norge.

God kultur

I det jeg tok steget ut av bilen følte jeg på en svært god stemning. Linda Iren kom mot meg med stort glis, og med stolthet var hun klar for å vise frem Hokksund Pk, og det gode arbeidet de har lagt ned.

– Jeg ble møtt av Linda Iren Sørvig, som er ildsjel og ungdomsansvarlig i klubben. Det er blant annet hun som besøker flere skoler, og klasser. Noe som bidrar til at det er innom over 500 elever i løpet av et år. Helt fantastisk, sier Wenche.

Jeg ble også møtt av medlemmer fra både pistolklubben, den lokale DFS og NJFF klubben. De stilte opp frivillig for all skyting som skulle skje mens jeg var der. Det er utrolig fint å se at alle klubbene samarbeider så godt, og tett. Her fikk jeg et godt overblikk over all aktiviteten som foregår i klubben!

Ung – Hpk

God stemning: Mange som får testet skyting på åpen dag.

Hokksund Pk startet et prøveprosjekt, Ung – Hpk, som var et prøveprosjekt rettet mot unge. Her har klubben besøkt skoler, arrangert skyting for skoleklasse, som har bidratt til økt oppmerksomhet, men også en sosial arena for å teste ulike grener og øvelser. Dette har gitt så gode resultatet at de har fortsatt med dette. «Vi er en klubb med fokus på breddeidrett, som jobber strategisk målrettet mot barn og ungdom», understreker Linda Iren.

Nettopp i dag har vi en slik dag, her kommer det skoleklasser for å teste skyting, og det blir servert pølser til alle sammen. Som man kunne se, var det god stemning på banen, og alle virket veldig fornøyde.

Vi kan i Hokksund Pistolklubb bidra til idrettsglede, kunnskapsformidling, sosialisering, dannelse av ynger på tvers av alder, kjønn, religion, økonomi samtidig som vi skaper gode og trygge rammer for alle medlemmer, sier Linda Iren.

Det er viktig for oss å tilby skytesporten, da vi her kan ta imot absolutt alle, dette er verdifullt for oss og skyttermiljøet. Spesielt viktig er det å samle ungdommer som også faller utenfor allidretten, og føler på utenforskap – som det er mange årsaker til. Ung-Hpk skal være et gratis tilbud for alle ungdommer som ønsker å komme. Skyting er på mange måter individuell idrett, men vi har godt sosialt samspill også utenfor treninger, som gjør at alle kan oppleve idrettsglede. Hos oss får man trene på fysiske ferdigheter, så vel som sosiale ferdigheter for noen.

Mestring: Det er mye mestring på trening hos HPK!

Ikke rart det er mange gode resultater

Klubben har et enormt aktivitetsnivå, godt miljø, og mange flotte skyttere i alle aldre. Kvinneandelen er også god i klubben, noe som uten tvil er på bakgrunn av miljøet de har. Det er ingen tvil om at arbeidet de legger ned gir svært gode resultater. Vi gleder oss til å følge klubben nærmere.