Tingprotokollen er klar

Protokollen fra Forbundstinget er godkjent og signert, og er lagt ut på tingsidene.

For en oppsummering av hovedsakene som var til behandling, les her.
For en oversikt over de tillittsvalgte for peridoen 2023-25, les her.