Breddemidler 2024

NSFs klubber kan nå søke om breddemidler for 2024 til elektroniske skiver og lerduekastere (samt annet anleggsutstyr for lerdue), og skytterkretsene kan søke om støtte til prosjekter knyttet til rekruttering og utdanning.

Hvordan søker vi?

Les gjennom retningslinjene og last ned riktig søknadsskjema (dokumentene vil også bli sendt klubber og kretser på e-post i løpet av få dager). Klubben/kretsen skal sende inn følgende til nsf @ skyting.no:

  • Søknadsskjema
  • Klubben/kretsens årsregnskap for 2022
  • Evt andre relevante vedlegg

Søknadsskjema 2024 – Klubb

Søknadsskjema 2024 – Skytterkrets

Retningslinjer for tildeling av breddemidler 2024

Søknadsfristen er 1. desember.

Vi vil presisere overfor klubbene at størrelsen på pengepotten som er satt av til denne ordningen, er liten sett i forhold til det samla beløpet som klubbene vanligvis søker om hvert år. Dette er derfor ikke en ordning der man kan forvente å få støtte, og klubbene må ikke basere seg på å få støtte fra ordningen når prosjekter planlegges.

Ved spørsmål ta kontakt med Dag Olav Rønning:

E-post: nsf @ skyting.no

Tlf: 21 02 98 50