43 utøvere på Skytterlandslaget 2024

Toppidrettsplanen og Sportsplanen for 2024 er nå klar. Her kan du blant annet lese om hvilke 43 utøvere som er tatt ut på Skytterlandslaget 2024.

– Skytterlandslaget går inn i en sesong med olympiske og paralympiske leker. Dette vil få høyeste prioritet i arbeidet kommende år. Samtidig videreføres vårt satsingsarbeid de siste årene og det blir kun mindre endringer fra 2023. Det mest vesentlige er mer individuell tilpasning og oppfølging, samt et mer målrettet tilbud på pistol, forteller sportssjef Tor Idar Aune.

I 2024 skal prestasjon vektlegges i enda større grad og resultat bli enda mer viktig, i tråd med det vi har jobbet med siden oppstarten av Skytterlandslaget. I en meget resultatorientert idrett skal vi bevege oss enda lenger unna tallene på monitor og tavler. I trening, forberedelser og konkurranser skal vi kun fokusere på hva som må gjøres for å skape de perfekte prestasjonene.

– Vi er stolte av å kunne presentere 43 olympiske og paralympiske utøvere som vi vet er villig til å legge ned det arbeidet som kreves for å hevde seg på topp internasjonalt. I troppen finner vi både nye og etablerte utøvere som nå skal få muligheten til å både trives og utvikle seg videre sammen med andre gode utøvere i Skytterlandslaget, sier sportssjef Tor Idar Aune.

Vi fortsetter satsingen på den yngre delen av utøvere på Skytterlandslaget for å møte den internasjonale resultatutviklingen. I troppen for 2024 er 31 av utøverne UNG-utøvere, hvorav hele 25 av utøverne holder junioralder. Kjønnsbalansen er også god i Skytterlandslaget med 24 menn og 19 kvinner.

Vi takker også i år av flere utøvere i Skytterlandslaget, både unge og mer etablerte, og er takknemlig for den innsatsen som er lagt ned. Vi håper utøverne fortsetter sin satsing og kjemper videre for å kvalifisere seg til internasjonale konkurranser i regi av Skytterlandslaget.


Toppidrettsplan og Sportsplan for Skytterlandslaget 2024

Vår toppidrettssatsing er samlet i Skytterlandslaget. Toppidrettsplanen er forankret i Norges Skytterforbund (NSF) Langstidsplan 2023 – 2027, som ble vedtatt på Forbundstinget våren 2023. Målet med Toppidrettsplanen er å tydeliggjøre arbeidet med toppidrett i NSF.

Toppidrettsplan 2024

Sportsplan 2024 inneholder følgende informasjon og er styrende for organiseringen av Skytterlandslaget 2024:

– Uttak Skytterlandslaget 2024
– Sesongopplegg alle grener 2024
– Uttakskriteriterier for internasjonale konkurranser 2024

Sportsplan 2024

 

Skytterlandslaget ELITE 2024 (12 stk)

ELITE + (7) ELITE (3)
Ole-Harald Aas – Pistol Ole Martin Halvorsen – Rifle
Jeanette Hegg Duestad – Rifle Simon Kolstad Claussen – Rifle
Jenny Østre Stene – Rifle Ruben Grønbeck Lillerud – Leirdue
Henrik Grimsrud Larsen – Rifle  
Jon-Hermann Hegg – Rifle  Aspirant til ELITE (2)
Erik Watndal – Leirdue Milda Marina Søberg Haugen – Rifle
Jørgen Engen – Leirdue Mari Bårdseng Løvseth – Rifle

 

Skytterlandslaget UNG 2024 (31 stk)

UNG+ (16):  UNG (15): 
Ane Bjørkås Torgersen – Pistol Elena Eikevoll Heltne – Pistol
Ann Helen Aune – Pistol Eline Melkild Aalmo – Pistol
Emmeline Ekrem Bryhn – Pistol Malin Sagmyr – Pistol
Tiril Fredrikke Schüller – Pistol Johan André Rånås Jakobsen – Pistol
Erik Eknes – Pistol Kristoffer Helgøy Henriksen – Pistol
Hans Wang Nøstvold – Pistol Sondre Risan Haltvik – Pistol
Mattis Czternasty Hembre – Pistol Tim Leo Czternasty Hembre – Pistol
Amanda Sofie Pettersen – Rifle Amalie Evensen – Rifle
Caroline Finnestad Lund – Rifle Andrea Meldal Moen – Rifle
Pernille Nor-Woll – Rifle
Hanna Synnøve Huser – Rifle
Synnøve Berg – Rifle
Martine Sve – Rifle
Even Olai Enger Throndsen –  Rifle
Isak Gurrik – Rifle
Jens Olsrud Østli –  Rifle
Ludvik Haugberg – Rifle
Martin Sørlie-Rogne – Rifle
Magnus Himle-Hopland – Rifle
Vegard Sørlie Krogsæther – Rifle
Sebastian Endsjø Johnsen –  Rifle
Vebjørn Grimsrud – Rifle  

 

Skytterlandslaget ELITE og UNG Rifle