Alta Sportsskytterklubb med ekstra giv!

Mye positivitet i Alta Sportsskytterklubb

Alta Sportsskytterklubb har den siste tiden ventet i spenning på elektroniske skiver, dette øker effektiviteten på banen, og lager ekstra liv i oppholdsrommet da spente medlemmer og foreldre kan følge skytterne sine live. Det har blitt lagt ned en enorm innsats i klubben, og kun på fire dager hadde de fått satt opp skivene og satt opp ny vegg.

Det var flere ildsjeler som møtte Gyda Winther for å sette opp lydsikte på onsdag, de kunne stolt vise frem «ny bane», og var svært engasjerte på vegne av videre rekruttering, spesielt av paraskyttere. De har per i dag en aktiv rullestolbruker, som har funnet gnisten for skyting. I dag skulle de også for første gang ha en VI-skytter (blinde og svaksynte skyttere) i klubben. Med elektroniske skiver blir dette enklere med oppsett av lydsikte, og med lånt utstyr fra NSF kunne de endelig ønske også VI-skyttere velkommen.

Det var stor interesse, og alle fikk teste lydsikte, og kom frem til at dette var utrolig artig. Det syntes også Grete, som fikk komme og teste lydsikte – noe som falt i smak. Vi kunne også se hun har testet skyting tidligere – hun traff utrolig godt, og hadde fine samlinger. Dette ga mersmak, og ikke minst et ønske om å fortelle dette til andre. Grete fortalte om samlingsarenaer for de i Alta med funksjonsnedsettelser, og klubben har selvsagt planer om å delta på dette. Videre er hun også journalist, og gjennomførte et intervju til Alta Radio, så vi håper at flere får med seg muligheten til å teste skyting i Alta Sportsskytterklubb!

Mye bra som har skjedd i klubben

Alta Sportsskytterklubb arrangerte i høst Skyt med oss – Åpen dag, og de var overveldet av oppmøtet. Resultatet av dette er økt rekruttering, og spesielt i kvinner. Nå kan de nesten fylle opp et lag med kvinner på trening, som er en svært positiv effekt. De har også den siste tiden hatt trenerpool og besøk av klubbutvikler Wenche, som har gitt en ny giv til både nye og lenge eksisterende medlemmer. Det er mer aktivitet på luftbanen, og et godt treningsmiljø – vi har stor forståelse over at klubben er stolte over arbeidet som er lagt ned, for det er godt!

Vi ønsker Alta Sportsskytterklubb lykke til med videre aktivitet og rekruttering, og håper flere tar innom for å teste, uavhengig av funksjonsnedsettelse eller ikke. Vi kan trygt si du er velkommen til denne flotte klubben!

Har klubben din spørsmål om paraskyting, eller ønsker veiledning?

Ta kontakt med Gyda på: gyda.winther @ skyting.no.

Mer om gratis besøk av trener via vår trenerpool, les mer her.
Mer om gratis rekrutteringstiltak, les mer her.