Momskompensasjon – varer og tjenester

15. august 2018 / / /

Alle lag bør søke om momskompensasjon, det er ingen nedre grense. Alle idrettslag som i 2017 hadde driftskostnader på under kr 5 millioner, skal kun rapportere ett enkelt tall. Tallet som skal innrapporteres er brutto driftskostnader 2017 (anleggskostnader skal imidlertid stort sett ikke regnes med), fra det årsmøtegodkjente klubbregnskapet. Kompensasjonen utgjør så opptil 7% prosent av beløpet som rapporteres inn.

Innrapporteringen gjøres via KlubbAdmin, gjerne som en del av «Samordnet rapportering».

Les mer her (info for 2018 kommer snart, men det er ikke meldt at det skal bli særlige endringer).