NM felt og spesialfelt, Oppdal

19. juli 2021 / / /

NM felt og spesialfelt arrangeres på Oppdal av Oppdal Pistolklubb, Støren Sportskytterklubb og Sunndal Pistolklubb.

Det kommer etter hvert NM-informasjon på denne siden: https://www.oppdalsnm.net/.