Ny våpenforskrift – åpen høring

2. juni 2020 / / /

Justisdepartementet har sendt forslag til ny våpenforskrift ut til høring, med høringsfrist 2. juni. Forslaget ser lite dramatisk ut for NSFs skyttere, men forbundet vil selvsagt gå nøye gjennom forskriften før vi avgir får høringsuttalelse.

Dette er en åpen høring og forbundet oppfordrer alle som har synspunkter på forslaget, om å svare, og/eller samarbeide om en felles uttalelse fra klubb eller andre organisasjonsledd. Dere finner forslaget og informasjon om hvordan dere avgir uttalelse her: http://www.regjeringen.no/id2692915.