Hva er Landsstevnet for rekrutter?
Landsstevnet for rekrutter er et landsomfattende arrangement for rekrutter i aldersbestemte klasser. Det største stevnet arrangeres  innendørs på 10m for pistol og rifle, det arrangeres også utendørs på 50m for rifle. Annet hvert år arrangeres Landsstevnet som en del av Ungdomslekene, som er et samarbeidsprosjekt mellom NSF og 14 andre idretter. Øvrige år arrangeres det av lokale NSF-klubber. Stevnet er åpent for alle uansett nivå, og en trenger ikke medlemskap i klubb for å delta.

004001013

Pistol

Klasse            Alder                    Stilling og støtte
Åpen Rekrutt t.o.m. 10 år Sittende med to-hånds støtte
R-12 f.o.m. det året skytteren fyller 11 år, t.o.m. året skytteren fyller 12 år Sittende med to-hånds støtte
R-13 t.o.m. det året skytteren fyller 13 år Sittende med en-hånds støtte
R-14 t.o.m. det året skytteren fyller 14 år Sittende med en-hånds støtte
R15/16 f.o.m. det året skytteren fyller 15 år, t.o.m. året skytteren fyller 16 år Stående, en hånd uten støtte
  • Para-skyttere i klassene R-12, R-13 og R-14 skyter i de ordinære klassene etter samme regler som øvrige skyttere
  • Para-skyttere i alderen 15-16 år skyter i egen SH-klasse

For lagsammensetning i pistol gjelder følgende regler:

  • Skyttere i klasse R-13 kan inngå i lag med klasse R-14. Dette gjelder kun dersom klubben ikke kan stille med rent lag i klasse R-13
  • Skyttere i Åpen Rekrutt kan ikke inngå i lag i klasse R-12

Rifle

Klasse            Alder                    Stilling og støtte
Åpen Rekrutt t.o.m. 10 år Sittende med støtte
R-12 f.o.m. det året skytteren fyller 11 år, t.o.m. året skytteren fyller 12 år Sittende med støtte
R-13 t.o.m. det året skytteren fyller 13 år Sittende med støtte
R-14 t.o.m. det året skytteren fyller 14 år Sittende med støtte
R15/16 f.o.m. det året skytteren fyller 15 år, t.o.m. året skytteren fyller 16 år Stående uten støtte
  • Para-skyttere i klasse R-12, R-13 og R-14 skyter i de ordinære klassen etter samme regler som øvrige skyttere
  • Para-skyttere i alderen 15-16 år skyter i egen SH-klasse, sittende i stol/rullestol med valgfri støtte

For lagsammensetning i rifle gjelder følgende regler:

  • Skyttere i klasse R-12 kan skyte på lag i R-13 og R-14. Likedan kan skyttere i klasse R-13 skyte på lag i R-14. Dette gjelder kun dersom klubben ikke kan stille rent lag i de aktuelle klassen
  • Det er ikke lagskyting i Åpen Rekrutt, og skyttere i denne klassen kan ikke inngå i lag i andre klasser

Bruk av støtter:

I invitasjonen står det at arrangør vil stille med godkjente støtter i henhold til reglementet, og at det ikke blir anledning å ta med egne støtter. Men vi vil åpne for at klubber som gjerne vil ha med egne støtter, kan få lov til det, men disse må da godkjennes i utstyrskontrollen. Det er derfor viktig at dere sjekker at støtten dere ønsker å bruke er i henhold til reglementet.

Du kan lese mer om bruker av støtter her

Resultater

2017:

2016:

For resultater fra tidligere år, ta kontakt med idrettskonsulent Helene Rønningen (helene.ronningen @ skyting.no)

300-klubben

300 klubben er for de deltakerne som oppnår 300 poeng under landsstevnet for rekrutt og ungdom. Oppdatert 25.04.2017