Skytternes ungdomsnettverk – arrangementer

Deltakerne skal gjennom blant annet et lederkurs, og 2 valgtfrie arrangementer før gjennomførelsen av europamesterskapet. Dette for å få kjennskap til forbundet, i tillegg til å tilegne seg erfaringen som skal til for å kunne ta på seg ansvar under mesterskapet.

Prosjektets obligatoriske arrangementer for deltakerne:

  1. Kick Off og lederkurs: 8.-10. januar, Lillehammer.
  2. Arrangement
  3. Erfaringsmøte over Teams.
  4. Arrangement 2.
  5. Forberedelsesmøte, EM: Januar 2022. (Mest sannsynlig Teams)
  6. EM: Mars 2022, Hamar.
  7. Workshop: Evaluering og etterarbeid.

Under ser du oppsummeringsvideo av Nordisk Mesterskap, der det ble konkurrert i flere grener:

Oversikt over arrangementer:

Lederkurs for ungdom 15-26 år arrangement (NIF mal), er lederkurset deltakerne skal gjennom. Kurset vil foregå 25.-27. september på Lillehammer.

Dette er skreddersydd lederkurs spesielt rettet mot dette prosjektet, i samarbeid med Innlandet idrettskrets. Videre er det laget for at deltakerne skal få grunnleggende opplæring som trengs for å kunne ta på seg lederansvar under forbundets/forbundets klubbers arrangementer.

Alle deltakere mellom 15-26 vil få tildelt kursbevis for dette kurset, dessverre vil ikke deltakere mellom 27-29 få dette tildelt per nå.

Deltakerne skal selv velge to arrangementer de skal delta på, og få erfaring fra i forkant av europamesterskapet. Norges Skytterforbund, og våre klubber arrangerer årlig svært mange arrangementer, dette da i alle våre fire grener, i tillegg til eksempelvis nettverkssamlinger. Derfor vil det være mulig å få erfaringer på tvers av grener, men og med ulike ansvarsområder. Med andre ord kan du også få mulighet til å arbeide med ulike bredde-arrangementer, men også eksempelvis tilrettelegge spesielt for kvinner eller for para.

Under ser du eksempler på arrangementer som kan være aktuelt å velge å delta på:

Europamesterskapet i luftvåpen vil bli arrangert 18.-27. mars 2022 på Hamar. Grenene som er konkurrerer under mesterskapet er rifle, pistol og viltmål.

Europamesterskapet i luftvåpen samler over 1000 deltakere fra rundt 45 nasjoner. Videre er det svært mange arbeidsoppgaver som skal deles ut i forhold til et så stort mesterskap. Vi skal også pleie utøvere, støtteapparat, presse og ikke minst alle våre frivillige! I forkant skal det skje mye med markedsføring, aktiviteter og fronting av mesterskapet. Det skal også TV-produseres, og resultater og oppsett skal settes opp. Baner skal planlegges og settes opp, det skal planlegges premiesermonier og banketter – med andre ord: Det er enormt mange interessenter som skal følges opp, og tilrettelegges for.

Nå har du sjansen til å være med å tilrettelegge for – og planlegge, gjennomføre og evaluere disse faktorene. Det vil være mulig å komme med ønsker om arbeidsoppgaver, slik at du kan få jobbe med noe du ønsker å arbeide med også i fremtiden!