Kongepokalen 2016 til Sonja og Are

Sonja Tobiassen, Kalotten MSL og Are Hansen, Krapfoss SSL er tildelt årets Kongepokaler i skyting.

Innspill fra Pistolkonferansen: Organisasjon og nye dataløsninger

Pistolkonferansen har blitt avholdt denne helgen på Olavsgaard Hotel. Her ble de nye dataløsningene og forslag til organisasjonsendringer presentert. Deltagerne ble deretter delt i grupper som kom med innspill på det de fikk presentert. Her kommer en samlet oppstilling over de viktigste punktene som ble tatt opp.

Spillemidler til utstyr 2016

Det er i år 29,4 millioner kroner som skal fordeles. Siden starten i 2003 er det fordelt cirka 214 millioner kroner til idrettslag og særforbund. Årets søknadsfrist er 23. november.

NSFs nye dataløsninger – Bruk av løsningene

Denne artikkelen beskriver hvordan de nye dataløsningene skal brukes. Se skyting.no for andre artikler om prosessen og arbeidsoppgaver. Vi hadde første opplæring av superbrukere 26.oktober. Her fikk vi mange meget nyttige tilbakemeldinger som vi selvsagt tar på stort alvor. Denne artikkelen er en av flere tiltak vi gjør.