Gratulerer til Ole-Kristian Bryhn!

Norges Sportsskytterforbund gratulerer Ole-Kristian Bryhn med…

Tildeling breddemidler 2024

Det var i år satt av 330 000 kroner til breddemidler til klubbene,…

1. mars, navneskifte: Norges Sportsskytterforbund

Fra 1. mars 2024 er navnet på vårt særforbund «Norges Sportsskytterforbund».…

Protokoll FS-møte nr. 6 – Skytternytt endres

Forbundsstyret var 14. februar samlet til sitt møte 6/2023-25.…

Kongepokalene 2024

Skytterforbundet får hvert år to kongepokaler til utdeling…

Spillemidler til utstyr – en god mulighet for klubbene

Har klubben i 2023 kjøpt inn utstyr som inngår i lista nedenfor,…

Skytterforbundet med stand på Landskytterstevnet Innendørs

Det Frivillige Skyttervesen avholdt for andre gang Landsskytterstevnet…

Strømstøtte til klubbene

Nå kan frivillige organisasjoner søke om strømstøtte for…