Meeting of the Shooting Hopes – Pilsen, Tsjekkia (P, R)

10. juli 2024 / / /

Internasjonalt stevne i pistol og rifle.

Følg med på arrangørens nettside for mer informasjon.