Innlegg

Infoside om koronaviruset

Her i denne artikkelen finner du oppdatert informasjon om håndtering…

Paraskytter med i offentlig utvalg for å gjøre hverdagen bedre for personer med nedsatt funksjonsevne

Regjeringen vil styrke ordningen med brukerstyrt personlig assistanse…