Lerdueskytingen startet opprinnelig i jaktmiljøer i Sentral-Europa med konkurranseskyting mot levende duer. I 1963 ble denne formen for skyting forbudt i internasjonal konkurranse. Duene ble erstattet av lerduer som slynges ut av kastemaskiner.

Internasjonalt konkurreres det i fire øvelser; Olympisk Skeet, Dobbelt trap, Automat trap og Skeet. Nasjonalt og nordisk konkurreres det også i øvelsen Nordisk trap.

I trap-øvelsene kastes duene fra maskiner plassert i en grav under bakkenivå. Utkastingen kan virke tilfeldig, men maskinene er innstilt i samsvar med gitte tabeller.

I Skeet-øvelsen kastes duene i et fast mønster fra et høyrt og et lavt tårn.

Lerdueskyting anses ikke som presisjonsøvelser sammenlignet med f.eks rifleskyting, men det settes store krav til kroppsrytme, konsentrasjon og reaksjonsevne.

Det finnes lerdueklubber over hele landet, som enten drives med NSFs programmer eller jegerprogrammer. Kontakt en klubb i ditt nærmiljø eller kretsen, så kan de hjelpe deg med å komme i gang.

Les mer om Lerdue